Trump and the Anti-Globalization Rebalancing Within the West

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Polityka zagraniczna prezydenta Trumpa bywa postrzegana jako część szerszego politycznego przesunięcia, które poważa obecny liberalny ład globalny i większą nadzieję pokłada w państwie narodowym. Wydarzenia takie jak: Brexit, porażka referendalna Matteo Renziego oraz ogólne wzmocnienie się ugrupowań populistycznych są często przytaczanymi przykładami. Politycy opisywani jako populiści bądź też nacjonaliści nadal nie są dominującą siłą w większości krajów rozwiniętych. Jednakże nowy układ polityczny, który wychodzi poza powojenny podział na prawicę i lewicę, jest wyraźnie widoczny. Artykuł proponuje wydzielenie dwóch obozów: globalizmu i lokalizmu (oraz skupienie się zwłaszcza na narodowym lokalizmie). Analizuje również pierwsze lata prezydentury Donalda Trumpa używając do tego narzędzi zaproponowanych przez Harolda Jamesa i Stephena Skowronka.
President’s Trumps international agenda can be viewed as a part of a wider political shift, which undermines the current liberal global order and places more emphasis on the nation state. Events such as Brexit, Matteo Renzi’s lost referendum, the general strengthening of far-right and populist parties are often cited in this context. The politicians described as populists or nationalists are still not a dominant force in most of the elections in developed countries. However, a new divide that moves beyond the post-war left-right division can be clearly observed and variously described. This study will propose the notions of two ideological camps: globalism and localism (with a special focus on national-localism). It will also examine the fi rst year of president Trump’s presidency using the historical analysis tools proposed by Harold James and Stephen Skowronek.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 3, s. 59-74.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska