Narodziny idei integracji w Europie po II wojnie światowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Traktat z Maastricht powołuje do życia Unię Europejską jako nowy, wyższy stopień zjednoczenia narodów Europy. Zgodnie z postanowieniami tego dokumentu Unia Europejska składa się ze Wspólnot Europejskich oraz dwóch form współpracy między państwami członkowskimi: współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jak również współpracy w dziedzinie polityki wewnętrznej i wymiaru sprawiedliwości. Artykuł ten ma za zadanie przedstawić i omówić najważniejsze inicjatywy polityczne, które przyczyniły się do utworzenia ram unii politycznej, a następnie Unii Europejskiej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 33-49.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska