Główne interesy i cele polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Dyskusje i kontrowersje

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie dyskusji i kontrowersji wokół głównych interesów i celów w polityce zagranicznej Niemiec w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Z jednej strony chodzi o zasygnalizowanie stanowiska nauki niemieckiej i innych państw, z drugiej - ewolucji założeń doktrynalnych i praktyki poszczególnych rządów federalnych w dwóch okresach chronologicznych: a) koalicji chadecko-liberalnej (CDU/CSU/FDP) od zjednoczenia Niemiec w 1990 r. do przegranych przez nią wyborów do Bundestagu 27 września 1998 r., oraz b) koalicji czerwono-zielonej (SPD/ Sojusz 90/Zieloni) po 1998 r. Przyjęcie powyższej cezury czasowej jest o tyle uzasadnione, iż każdorazowo kolejne rządy federalne, RFN 1949/55 - 1989 oraz zjednoczonych Niemiec po 1990 r., ze względu na uprawnienia formalno-prawne i realne kompetencje odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu koncepcji, podejmowaniu decyzji i realizacji polityki zagranicznej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 65-79.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska