Wolność człowieka w ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Do rangi powszechnie podzielanej opinii urosło przekonanie, że polski papież Jan Paweł II jest niestrudzonym, autentycznym obrońcą i rzecznikiem prawa wolności osoby ludzkiej. Wydaje mi się, że nie trzeba dziś nikogo o tym przekonywać. Pozostaje natomiast ciągle - zwłaszcza w kontekście współczesnej, hałaśliwej gadaniny na temat wolności ludzkiej - pytanie o to, jak on to prawo rozumie. Powiedzmy od razu, że rozumie je tak, jak prawo wolności osoby ludzkiej rozumie Kościół katolicki. Dlatego też stosunek Jana Pawła II do prawa wolności człowieka omówiony zostanie na historycznej kanwie katolickiej nauki."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 4, s. 83-87.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska