Medical insurance: ways of incipience

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article concentrates on the main reasons for the weak development of medical insurance in Ukraine and prospects for introducing medical insurance there. The author examines worldwide practice of medical insurance as a part of a system of medical support. Based on the analysis of international experiences and Ukrainian developments, the author emphasizes the gradual introduction of medical insurance in Ukraine.
Tematem artykułu jest analiza głównych przyczyn słabego rozwoju ubezpieczenia zdrowotnego na Ukrainie i możliwości jego dalszego rozwoju. Autor rozpatruje sytuację ubezpieczenia zdrowotnego jako część systemu pomocy medycznej. Na podstawie analizy międzynarodowych przykładów i sytuacji na Ukrainie, autor zwraca uwagę na stopniowe wdrażanie ubezpieczenia zdrowotnego na Ukrainie.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2015, nr 2, s. 111-118.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska