Przestrzenne aspekty poziomu życia ludności Gwatemali

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-301-5
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Poziom życia jest kategorią badawczą, której pomiar najczęściej oparty jest na podstawie wielowymiarowych wskaźników. Dobranie jednego uniwersalnego wskaźnika w celu zbadania problemu zróżnicowania warunków życia człowieka jest zadaniem trudnym. W poniższym opracowaniu dokonano analizy przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności na obszarze Gwatemali w podziale na gminy (hiszp. municipios). Wzięto pod uwagę wskaźniki najczęściej stosowane w analizach międzynarodowych do badania poziomu życia ludności. Omówiono przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika rozwoju społecznego, indeksu wykluczenia (marginalizacji) oraz wskaźnika ubóstwa. Ponadto zwrócono uwagę na kwestie bezpośrednio związane z poziomem życia mieszkańców: zjawisko analfabetyzmu, nieuczęszczanie do szkoły, zagadnienia etniczne oraz charakter miejsca zamieszkania (miasto/wieś).
The standard of living is normally measured using multidimensional indicators. It would be very diffi cult to identify an one universal measure of the standard of living. This paper looks at diff erences in the standard of living across Guatemala. It uses indicators commonly employed in international studies on the standard of living such as the social development index, social exclusion index and poverty index. Specifi c social issues are also analyzed. They include illiteracy, school non-atiendance, ethnicity and the urban-rural divide
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol. 2, (red.) Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 71-87.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna