Konflikty etniczne w Afryce w świetle teorii potrzeb ludzkich

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Niniejszy artykuł koncentruje się w głównej mierze na zagadnieniu rozwiązywania konfliktów etnicznych w Afryce – próbuje wyjaśnić, dlaczego są one tak trwałe pomimo wielu wysiłków zmierzających do ich rozwiązania. Główną przyczyną jest zła polityka społeczna państwa, która prowadzi do niezaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb (basic human needs – BHN). Przypomniana w tym opracowaniu teoria podstawowych potrzeb Johna Burtona , wyjaśnia dobór stosowanych materiałów źródłowych i metod rozwiązywania konfliktów, które nękają Afrykę od czasu dekolonizacji."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 1, s. 232-244.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska