Technologie biometryczne sposobem uwspółcześnienia przepisów o formie testamentu holograficznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Urządzenia multimedialne, takie jak smartfony czy tablety, stały się nieodłącznym elementem życia codziennego i wykorzystywane są chociażby do obsługiwania bankowości elektronicznej, komunikowania się, pracy czy innych czynności. Składanie skutecznych oświadczeń woli za pomocą urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu stało się standardem w świecie biznesu, pomimo tego wykorzystanie urządzeń multimedialnych w celu złożenia skutecznego oświadczenia woli np. w formie testamentu w większości państw europejskich wciąż nie jest możliwe z uwagi na brak ustawodawstwa w tym zakresie. Ponadto sporządzeniu testamentu z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną zarzuca się między innymi brak możliwości identyfikacji osoby testatora oraz ryzyko nieuprawnionego dostępu do rozrządzeń mortis causa. Jednak rozwój technologii biometrycznych oraz ich zastosowanie w narzędziach takich jak chociażby długopis cyfrowy, który oprócz złożenia podpisu pozwala na zbieranie, rozpoznawanie i porównywanie behawioralnych cech biometrycznych, umożliwia jednoznaczną identyfikację osoby sygnatariusza. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości zastosowania we współczesnym prawie spadkowym rozwiązań opartych na systemach biometrycznych, umożliwiających zarówno potwierdzenie tożsamości osoby testatora, jak i uwierzytelnienie oraz lepsze zabezpieczenie samego testamentu, opierając się na rozwiązaniach wprowadzonych w poszczególnych ustawodawstwach prawnospadkowych.
Electronic devices such as smartphone, tablets or laptops have become integral part of living, majority of population use them on daily basis for banking, communicating, working and others. Making an eff ective and binding declaring thru the internet became standard procedure in business world; nevertheless, use of electronic devise to make an, legally binding statement for example testament in most of European countries is not possible due to lock of the required legislation. Moreover, electronic communication has a flaw of inability to confi rm an identity of individual in eff ective and accessible whey; one may argue, that commonly known and used means are archaic and do not provided level of assureds required for making a legal statement which has an impact on ownership of the property after the death of testator. However, emerging biometrics technology such as electronic biometric pen which store additionally characteristic for a given person, combined to behavioral biometric profi les, impossible to catch with a traditional signature, by this electronica signature is almost unmistakable in distinguishing the person who made the signature. This article will provide a revive of information about the biometric technology which can be used in inheritance law, on the background of the existing legislation form different countries.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2020, nr 2, s. 207-225.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska