Próby reform politycznych w Arabii Saudyjskiej a opozycja ze strony Islamistów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Arabia Saudyjska uważana jest za jedno z najbardziej konserwatywnych państw muzułmańskich, wyrosła bowiem z XVIII-wiecznej reformy religijnej zwanej wahhabizmem. Zawarty w 1744 r. sojusz między reformatorem, Muhammadem Ibn Abd al-Wahhabem, a władcą oazy w środkowej części Półwyspu Arabskiego, Muhammadem Ibn Saudem z rodu Al Saud (Saudowie), funkcjonuje w Arabii Saudyjskiej do dzisiaj. Wahhabizm związany jest ściśle z monarchią saudyjską. Potomkowie Muhammada Ibn Abd al-Wahhaba, noszący miano Al Szajch, odgrywają znaczącą rolę w saudyjskim społeczeństwie jako krzewiciele myśli reformatora. Tworzą oni drugą po Saudach najważniejszą rodzinę w państwie."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 3, s. 9-28.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska