Kryzys 2007/2008+ a poszerzenie pojęcia populizmu w ekonomii – Hasłowość, instrumentalność, skuteczność

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Artykuł skupia się na ewolucji pojęcia populizmu w warunkach kryzysu 2007/2008+ w grupie nowych państw członkowskich UE (tzw. grupa potransformacyjna). Chodzi tu o pokazanie naturalnych dla tych krajów prób powrotu do pewnych rozwiązań pozarynkowych, od których wcześniej odeszły one w ramach transformacji. Jest to nowa forma populizmu, choć trudno ją tak jednoznacznie interpretować. Osoby głoszące tego typu hasła, jak już to bywało w historii z populistami, skupiają wokół siebie spore rzesze zwolenników, a wiara, że ich postulaty mogą być zrealizowane, powoduje, iż zyskują poparcie działania polityków prowadzone w imię tychże haseł. Paradoks jednak polega na tym, że hasła te są niemożliwe do realizacji – w rzeczywistości podejmuje się działania, które już nie są populistyczne. W artykule postawione zostanie pytanie, na ile konfrontacja rzeczywistości z obietnicami może być czynnikiem wybuchowym, wywołanym niespełnieniem obietnic, a na ile prowadzić do normalizacji i akceptacji zmian prowzrostowych, zgodnych z koncepcjami liberałów. W zakończeniu przedstawiony zostanie scenariusz możliwych rozwiązań, przygotowany dla Polski."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2015, nr 1 s. 63-80.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska