Powojenne migracje oraz ich wpływ na wzrost znaczenia obcokrajowców w strukturze demograficznej państw Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Charakterystyczną cechą migracji w Europie Zachodniej po II wojnie światowej była zmiana kierunków przepływów migracyjnych. Państwa tego regionu stopniowo zaczynały notować dodatnie saldo migracji. Tak więc z tradycyjnych „dawców” migrantów (głównie w XIX i pierwszej połowie XX w.) wszystkie, najpóźniej w latach 70., stały się ich „biorcami” netto. Generalnie, w drugiej połowie XX w. Europa z regionu emigracyjnego stała się obszarem imigracyjnym, przyjmującym stopniowo coraz większe rzesze imigrantów z innych kontynentów."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 4, s. 21-36.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska