Ewolucja i wyzwania systemu politycznego w Indiach na początku XXI wieku. Implikacje dla polityki zagranicznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Rządy nacjonalistycznej hinduistycznej koalicji pod przywództwem Indyjskiej Partii Ludowej (Bharątiya Janata Party, BJP), hasła powrotu do tradycji hinduskiej, a ściślej do ideologii hindutwy, wzrost znaczenia^ nacjonalizmu hinduskiego, konflikt wokół meczetu Babara w Ajodhii oraz zamieszki w marcu 2002 r. w stanie Gudźarat sprawiły, że wielu badaczy i polityków zaczęło zastanawiać się na trwałością indyjskiej demokracji, jej fundamentów - takich jak: świeckość, federalizm czy pluralizm1. Obawiano się, że głoszone przez niektórych liderów BJP oraz przywódców innych nacjonalistycznych, hinduskich ugrupowań, jak np. Rashtriya Swayam Sevak (RSS), Shiy Senai VishwaHindu Parishad(VHP),hasła nacjonalizmu, komunalizmu i ideologii hindutwy mogą przyczynić się do ograniczenia roli Indu w świecie. Zdaniem G. Perkovicha, nacjonalizm hinduski, stanowiący pożywkę dla islamskich fundamentalistów, utrudnia nie tylko porozumienie z Pakistanem, ale i nie sprzyja stabilizacji wewnętrznej. W opinii autora, .jedynie kulturowy pluralizm, a nie nacjonalizm kulturowy, utoruje drogę rosnącej potędze Indii”."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 1, s. 93-113.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska