Nauka-Sztuka-Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-63213-03-9
eISBN
Wydawca
Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Abstrakt
Publikacja zawiera materiały zgromadzone w roku 2012 podczas wizyt studyjnych w Ukrainie, Słowenii oraz na Słowacji, zorganizowanych przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczestnikami wizyt byli naukowcy i studenci realizujący projekt pt.: Nauka – Sztuka – Edukacja, opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad dzieckiem zdolnym plastycznie, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013
The present publication is the result of the project entitled Science – Art – Education. Development and popularisation of an innovative model of diagnosis, care and work with an artistically gifted pupil. The project has been fi nanced from the funds of the Małopolskie Regional Operational Programme and it realises action 8.2. Building the position of Małopolska in European co-operation networks.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska