Show simple item record

Udział polimorfizmu genetycznego w biosyntezie estrogenów. Ryzyko nowotworów hormonozależnych

dc.contributor.authorKalemba-Drożdż, Małgorzata
dc.contributor.authorKapiszewska, Maria
dc.date.accessioned2014-11-19T14:13:57Z
dc.date.available2014-11-19T14:13:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationW: Środowisko a gospodarka hormonalna u kobiet. (red.) Maria Kapiszewska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, s. 149-161.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-195-0pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/744
dc.descriptionPraca recenzowana / Peer-reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractStężenie steroidowych hormonów płciowych w organizmie zależne jest od czynników fizjologicznych, środowiskowych i genetycznych. Poziom estrogenów oraz ich dostępność w organizmie zależy w dużej mierze od aktywności enzymów biorących udział w ich syntezie i katabolizmie oraz siły wiązania estrogenów przez specyficzne białka transportowe i receptory estrogenowe. Wszystkie te białka kodowane są przez polimorficzne geny, co sprawia, że każda osoba charakteryzuje się odmiennymi zdolnościami metabolizowania estrogenów. Natomiast metabolizm estrogenów jest czynnikiem modyfikującym ryzyko zachorowania na nowotwory hormono-zależne.pl_PL
dc.description.abstractThe sex steroid hormones levels depend on the physiological, environmental and genetic factors. The concentration of estrogens and their bioavailability is determined by the activity of enzymes involved in estrogens synthesis, catabolism and the strength of estrogens interaction with specified binding proteins and receptors. All the above proteins are coded by polymorphic genes, which leads to high inter-individual differences in estrogens metabolizing abilities. Whereas the estrogens metabolism is the factor which modulates the risk of hormone-dependent cancers.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectestradiolpl_PL
dc.subjectpolimorfizm genetycznypl_PL
dc.subjectkancerogenezapl_PL
dc.subjectCYPpl_PL
dc.subjectCOMTpl_PL
dc.subjectgenetic polymorphismpl_PL
dc.subjectcancerogenesispl_PL
dc.subject.otherMedycynapl_PL
dc.subject.otherZdrowiepl_PL
dc.titleUdział polimorfizmu genetycznego w biosyntezie estrogenów. Ryzyko nowotworów hormonozależnychpl_PL
dc.title.alternativeGenetic polymorphism in biosynthesis of estrogens. The risk of hormone-dependent neoplasmspl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska