Show simple item record

Organizacja oparta na wiedzy jako podstawa przedsiębiorczego zarządzania

dc.contributor.authorMielus, Magdalena
dc.date.accessioned2014-07-15T10:22:03Z
dc.date.available2014-07-15T10:22:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationW: Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organziacji i biznesu. (red.) Andrzej Chodyński. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. 2011, s. 107-126.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-145-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/583
dc.descriptionPraca recenzowana / peer-reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractProcesy towarzyszące globalizacji sprawiają, że organizacje zmuszone są do poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań w zarządzaniu, co pozwoli im na utrzymanie się w złożonym i nieprzewidywalnym środowisku narodowym i międzynarodowym. Globalizacja, wolny rynek i rozwój społeczeństwa informacyjnego sprawiają, że organizacje gospodarcze muszą poszukiwać nowych dróg zwiększania swej konkurencyjności. Jedną z nich jest wejście w posiadanie wartościowych informacji, których to wartość przekłada się na poziom wiedzy w organizacji. Wiedza zawsze decydowała o szeroko rozumianym rozwoju i nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Współczesną tendencją jest przekształcanie się organizacji w kierunku tych opartych na wiedzy.pl_PL
dc.description.abstractThe processes which accompany globalization make organizations search and implement new solutions in management, what lets them survive in complicated and unpredictable national and international environment. The globalization, free market and development of information society make economical organizations look for the new ways to increase their competitiveness. One of them is possessing valuable information, the value of which is connected with the level of knowledge in an organization. Knowledge always decided about the widely understood development and is of the special importance at present. It is the modern tendency to transform organizations into those which are based on knowledge.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectspołeczeństwo informacyjnepl_PL
dc.subjectwiedzapl_PL
dc.subjectorganizacjapl_PL
dc.subject.otherFilologiapl_PL
dc.subject.otherZarządzanie i marketingpl_PL
dc.titleOrganizacja oparta na wiedzy jako podstawa przedsiębiorczego zarządzaniapl_PL
dc.title.alternativeOrganization based on knowledge as the basis for entrepreneurial managementpl_PL
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska