Show simple item record

Wpływ dofinansowania ze środków EFS na rozwój współpracy środowiska naukowo-badawczego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw

dc.contributor.authorHuszlak, Wojciech
dc.contributor.authorWoźniak, Marta
dc.date.accessioned2014-03-10T09:59:15Z
dc.date.available2014-03-10T09:59:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationW: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów. Wybrane aspekty ekologiczne i społeczne. (red.) Andrzej Chodyński. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s.119-131.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-092-2pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/342
dc.descriptionPraca recenzowana / peer-reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractW artykule poruszony został problem współpracy środowiska naukowo- badawczego z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Pokazano także możliwość tworzenia dogodnych warunków do zaistnienia takiej współpracy na przykładzie projektu organizacji staży absolwenckich w przedsiębiorstwach. Potrzeba współdziałania tych dwóch środowisk wynikała w tym przypadku z konieczności realizacji celów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W artykule przedstawione zostały także rezultaty współpracy między uczelnią a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak również ocena roli dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na jej zainicjowanie i rozwój.pl_PL
dc.description.abstractThe paper deals with the issue of cooperation of the research and development with small and medium-size business. The possibility has also been presented of creating comfortable conditions for such cooperation with the example of the project of organisation of post-graduate work education in companies. The need of cooperation of these two circles resulted in this case from the necessity of achieving the objectives of a project co-financed from the funds of the European Social Fund. The paper presents also the results of cooperation undertaken between the school facility and small and medium-size companies, as well as assessment of the role of subsidies for the project from EFS funds for its initiation and development.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectEuropejski Fundusz Społecznypl_PL
dc.subjectsektor małych i średnich przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectB+Rpl_PL
dc.subjectdziałalność badawczo-rozwojowapl_PL
dc.subject.otherEdukacjapl_PL
dc.subject.otherEkonomiapl_PL
dc.subject.otherZarządzanie i marketingpl_PL
dc.titleWpływ dofinansowania ze środków EFS na rozwój współpracy środowiska naukowo-badawczego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstwpl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska