Show simple item record

Sytuacja materialna gospodarstw domowych a kształtowanie się wydatków w 2006 roku

dc.contributor.authorPodolec, Barbara
dc.date.accessioned2014-02-28T09:18:35Z
dc.date.available2014-02-28T09:18:35Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationW: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb. (red.) Jolanta Kurkiewicz, Barbara Podolec. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 31-56.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-036-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/324
dc.descriptionPraca recenzowana / peer-reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractW niniejszej pracy kategorią badawczą jest sytuacja materialna gospodarstw domowych. Od niej zależy w znacznym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb. Określona sytuacja materialna może także generować określone potrzeby oraz wpływać na poziom życia ludności. Można ją rozumieć jako sytuację finansową, z uwzględnieniem zasobności majątkowej. Wiadomo bowiem, że na sytuację materialną gospodarstwa domowego wpływa, oprócz zasobów finansowych, także stan posiadanych nieruchomości, przedmiotów trwałego użytkowania lub innych zasobów materialnych. Nie bez znaczenia pozostaje także stopień zadowolenia i satysfakcji z posiadanych dóbr. Zauważmy że sytuacja materialna należy do kategorii złożonych, a zatem także trudno mierzalnych. Istnieje wiele metod pozwalających na prowadzenie analiz w tym zakresie, które na poszczególnych etapach badania wymagają ustaleń i podejmowania decyzji, mających wpływ na wyniki sformułowanej diagnozy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrace z Zakresu Statystyki i Demografii;1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectbudżet domowypl_PL
dc.subjectmetoda statystycznapl_PL
dc.subjectgospodarstwa domowepl_PL
dc.subject.otherFinanse i rachunkowośćpl_PL
dc.subject.otherSocjologiapl_PL
dc.titleSytuacja materialna gospodarstw domowych a kształtowanie się wydatków w 2006 rokupl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska