Show simple item record

Edukacja e-learningowa w czasie pandemii koronawirusa w świetle opinii nauczycieli Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi – doniesienia z badań

dc.contributor.authorDziurowicz-Trzos, Angelika
dc.date.accessioned2022-02-03T13:01:31Z
dc.date.available2022-02-03T13:01:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2021, nr 2, s. 85-94.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/30788
dc.description.abstractCelem pracy było zobrazowanie/opis pracy zdalnej z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych do nauki e-learningowej w czasie pandemii koronawirusa z punktu widzenia nauczycieli pracujących czynnie zawodowo w przedszkolu i szkole. Analizą objętych zostało 105 respondentów – czynnych zawodowo nauczycieli z Gminnego Centrum Edukacji oraz Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Igołomi. Badania przeprowadzono w marcu w 2021 roku metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety i techniki obserwacji. Z badań wynika, że 53% nauczycieli jest w przedziale wiekowym 41–50 lat, staż pracy dla 69% wynosi powyżej 15 lat, 99 % badanych posiada wyższe wykształcenie, 80% badanych nie chciałoby kontynuować pracy zdalnej, 70% badanych ocenia negatywnie pracę uczniów na platformach e-learningowych, zarazem jednak 70% badanych dostrzega plusy pracy zdalnej, czego przykładem jest m.in. brak konieczności upominania uczniów na zajęciach, jak w przypadku lekcji stacjonarnych.pl
dc.description.abstractThe aim of the study was to illustrate/describe remote work with the use of multimedia devices for e-learning during the coronavirus pandemic from the point of view of teachers working professionally in kindergartens and schools. The research covered 105 respondents, including 10 pre-school education teachers and 37 education teachers early childhood and 58 teachers of grades IV–VIII – professionally active teachers in the Commune Education Center and the Miś Uszatek’ Kindergarten of the Self-Government in Igołomia in March 2021 by the method of a diagnostic survey using the survey technique and observation technique (observation conducted in 2019/2020). The research shows that 53% of teachers are between 41 and 50 years old, and 69% of the teachers have more than 15 years of work experience, 99% of the respondents have higher education. 80% of respondents would not like to continue working remotely, 70% of respondents negatively evaluate the work of students on e-learning platforms, however 70% of respondents find advantages of remote work, an example of which is e.g. no admonishing students in class, as in the case of traditional work.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmediapl
dc.subjecturządzenia multimedialnepl
dc.subjectedukacja e-learningowa w czasie pandemii koronawirusapl
dc.subjectmultimedia devicespl
dc.subjecte-learning education during Coronavirus pandemicpl
dc.subject.otherEdukacjapl
dc.subject.otherPedagogikapl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titleEdukacja e-learningowa w czasie pandemii koronawirusa w świetle opinii nauczycieli Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi – doniesienia z badańpl
dc.title.alternativeE-learning education during the coronavirus pandemic in the light of the opinions of teachers of the Commune Education Center in Igołomiapl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.doi10.48269/2451-0858-pis-2021-2-005


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska