Show simple item record

Wymogi sanitarno-higieniczne odnośnie do zajęć z kultury fizycznej dla młodzieży jako czynnik bezpieczeństwa zdrowia i życia

dc.contributor.authorGrygus, Igor
dc.contributor.authorPełech, Jurii
dc.date.accessioned2015-07-13T12:19:14Z
dc.date.available2015-07-13T12:19:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationW: Krajobraz po mistrzostwach Europy 2012. (red.) Magadalena Sitek, Wincenty Bednarek. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2012, s. 457-471.pl
dc.identifier.isbn978-83-62753-23-9pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/3032
dc.descriptionPraca recenzowana / Peer-reviewed paperpl
dc.description.abstractW artykule rozpatrywane są aktualne wymogi sanitarno-higieniczne w odniesieniu do szkolenia młodzieży w zakresie wychowania fizycznego. Głównym zadaniem tych wymogów jest zapewnienie sanitarnego i epidemiologicznego dobrobytu, zapobieganie chorobom i innym niekorzystnym dla zdrowia i życia człowieka sytuacjom powstałym na skutek wpływu czynników środowiskowych . W artykule scharakteryzowano są wymogi, jakie muszą być spełnione przez hale oraz inne obiekty sportowe a także podstawowe wymogi higieniczne stawiane w odniesieniu do urządzeń, ogrzewania, wentylacji czy oświetleni. Na szczególną uwagę zasługuje zapobieganie wystąpieniu urazów i chorób podczas zawodów lekkoatletycznych klasy, gier sportowych i pływania. Opisano wymogi higieniczne odnośnie do wykładów, zajęć fizycznych, zajęć specjalnych i konkursów, jak również wymogi konieczne do tego, by stworzyć młodzieży racjonalny plan dnia oraz przygotowywać posiłki odpowiednio dobrane do dyscypliny sportowej uprawianej przez młodzież. Analizowano także sposoby zapobiegania przez młodzież kontuzjom oraz stosowanie przez młodych środków regenerujących w celu poprawy swoich wyników w uprawianej dyscyplinie sportowej .pl
dc.description.abstractThe article deals with the current hygiene requirements to the physical education classes, main task of such classes is to ensure the sanitary and epidemiological well-being, disease prevention, prevent adverse effects on their health and life of environmental factors. In the article the general requirements to sports areas and educational and sports facilities, basic hygiene requirements to their equipment, heating, ventilation, lighting and maintenance are enlighten. Particular attention is paid to the prevention of enormous physical training, injuries and illnesses during athletics classes, sports games and swimming. It is described the hygiene requirements to classes, training, special training and competitions, developing of the rational day and meals according to the chosen sport. In the article we specified the peculiarities of prevention and restorative measures in order to use this knowledge in real life during PE classes to guarantee health safety and life activity.pl
dc.language.isoplpl
dc.language.isoskpl
dc.publisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowiepl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectwymogi sanitarnepl
dc.subjectedukacja fizycznapl
dc.subjectzachowanie zdrowia i życiapl
dc.subjecthygiene requirementspl
dc.subjectphysical educationpl
dc.subjecthealth and life safetypl
dc.subject.otherEdukacjapl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherSportpl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titleWymogi sanitarno-higieniczne odnośnie do zajęć z kultury fizycznej dla młodzieży jako czynnik bezpieczeństwa zdrowia i życiapl
dc.title.alternativeSanitary requirements for training young people in physical education as a factor of safety of health and lifepl
dc.typeFragment książkipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska