Show simple item record

Znaczenie formy w architekturze i sztuce w aspekcie umiejętności studiowania natury

dc.contributor.authorHryń, Stanisław
dc.date.accessioned2021-03-03T10:55:09Z
dc.date.available2021-03-03T10:55:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2020, nr 3, s. 57-65.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/29504
dc.description.abstractW artykule autor przedstawia szereg argumentów dotyczących wartości płynących z nauki i nabywania umiejętności studiowania natury. W szczególności wykształcenia umiejętności studium, analizy i syntezy formy naturalnej. Na podstawie poglądów znanych historyków i krytyków sztuki z połowy XX wieku (Read, Fiedler, Focillon, Raphael, Francastel) autor uzasadnia cel tej ustawicznej edukacji, która dotyczy nie tylko młodych adeptów sztuki, architektury i projektowania. Zdobywanie doświadczenia artystycznego poprzez owe studium przyczynia się do rozwoju osobowości twórczej, umiejętności kompozycji formy, jej przekształcania, organizowania na płaszczyźnie i w przestrzeni konkretnych i wyobrażonych obiektów i zjawisk.pl
dc.description.abstractIn the article the author presents numerous arguments referring to value stemming from learning and acquiring nature study skill. Particularly from developing skill of study, analyses and synthesis of natural form. Referring to views of wellknown art historians and critics of the mid of the 20th century (such as Read, Fiedler, Ficillon, Raphael, Francastel), the author justifi es the aim of this constant education, which refers not only to the apprentice of arts, architecture and design. Acquiring the artistic experience through the mentioned study, results in development of artistic individuality, ability of form composition, of its transformation, of arranging concrete and imagined objects and phenomena in plane and space.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectnaturapl
dc.subjecttechnikapl
dc.subjectarchitekturapl
dc.subjectsztukapl
dc.subjectedukacjapl
dc.subjectnaturepl
dc.subjecttechnologypl
dc.subjectarchitecturepl
dc.subjectartspl
dc.subjecteducationpl
dc.subject.otherArchitekturapl
dc.subject.otherSztukapl
dc.titleZnaczenie formy w architekturze i sztuce w aspekcie umiejętności studiowania naturypl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0858-pis-2020-3-004


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska