Show simple item record

Brikolaż przedsiębiorczy w zarządzaniu innowacjami w firmie inteligentnej i odpowiedzialnej społecznie

dc.contributor.authorChodyński, Andrzej
dc.date.accessioned2020-07-08T10:46:34Z
dc.date.available2020-07-08T10:46:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationW: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji. Wybrane aspekty, red. Dariusz Fatuła, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2020, s. 11-42.
dc.identifier.isbn978-83-66007-39-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/28342
dc.description.abstractCelem pracy jest prezentacja roli brikolażu we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności w zarządzaniu organizacją. Omówiono związki kreatywności z działaniami o charakterze brikolażu. W szczególności uwagę zwrócono na wykorzystanie brikolażu w kontekście sposobności. Brikolaż zaprezentowano w aspekcie budowy organizacji inteligentnej. Podkreślono jego rolę w realizacji odpowiedzialności organizacji wywierającej wpływ społeczny. Wskazano miejsce brikolażu w zarządzaniu wiedzą organizacyjną. Odniesiono się do roli zachowań o charakterze brikolażu w sieciowym podejściu do hybrydyzacji modeli biznesowych. Omówiono rolę brikolażu w kontekście przedsiębiorczości konfiguracyjnej, także o charakterze technologicznym. Określono miejsce brikolażu wobec występowania dwóch kontrastowych logik dotyczących podejmowania decyzji: effectuation (dokonywanie) oraz causation (przyczynowość). Zwrócono uwagę na znaczenie brikolażu w sytuacjach kryzysu i w organizacjach o wysokiej odporności (sprężystych, resilient). Omówiono rolę pamięci organizacyjnej w brikolażu. Opisano mechanizm innowacyjny oparty na brikolażu, przy występowaniu ograniczeń zasobowych (resource constraints), w ramach pojęć reverse, frugal, jugaad oraz kanju innovation.pl
dc.description.abstractThe purpose of the thesis is to present the role of bricolage in supporting enterprise and innovativeness in organization management. Relations between creativity and activities of the bricolage nature are discussed. In particular, utilization of bricolage in the context of opportunity was emphasized. Bricolage was presented in the aspect of building a smart organization. The role of bricolage in performing the corporate responsibility, exerting social impact, was emphasized. The place of bricolage in organizational knowledge management was indicated. Reference was made to the role of behaviours of the bricolage nature in network approach to hybridization of business models. The role of bricolage in the context of confi guration enterprise, also of technological nature, was discussed. The place of bricolage was specifi ed towards the existence of two contrasting logics regarding decision-making: eff ectuation and causation. The signifi cance of bricolage in crisis situation and in resilient organizations was emphasized. The role of organizational memory in bricolage was discussed. A bricolage-based innovation mechanism was described, in the situation of resource constraints, as part of reverse, frugal, jugaad and kanju innovation notions.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzarządzanie innowacjamipl
dc.subjectprzedsiębiorczośćpl
dc.subjectbrikolażpl
dc.subjectorganizacja inteligentna i odpowiedzialna społeczniepl
dc.subjectinnovation managementpl
dc.subjectenterprisepl
dc.subjectbricolagepl
dc.subjectsmart and socially responsible organizationpl
dc.subject.otherEkonomiapl
dc.subject.otherSocjologiapl
dc.subject.otherZarządzanie i marketingpl
dc.titleBrikolaż przedsiębiorczy w zarządzaniu innowacjami w firmie inteligentnej i odpowiedzialnej społeczniepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska