Show simple item record

Urazy klatki piersiowej - postępowanie w warunkach przedszpitalnych

dc.contributor.advisorSokołowski, Grzegorz
dc.contributor.authorOgiela, Kinga
dc.date.accessioned2015-07-05T11:49:03Z
dc.date.available2015-07-05T11:49:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/2823
dc.descriptionNierecenzowany artykuł poglądowypl
dc.description.abstractUrazy klatki piersiowej stanowią poważny problem i dotykają głównie ludzi młodych, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Urazy te dzieli się na tępe, które mogą uszkodzić narządy klatki piersiowej i brzucha oraz penetrujące, które bezpośrednio zagrażają życiu. Priorytetem w postępowaniu ratowniczym jest przeprowadzenie bardzo dokładnie szybkiego badania urazowego. Na jego podstawie można rozpoznać obrażenia zwane „śmiertelną dwunastką”. W artykule przedstawiono schematy postępowania w niedrożności dróg oddechowych, otwartej odmie opłucnowej, wiotkiej klatce piersiowej, prężnej odmie opłucnowej, krwawieniu do jamy opłucnej oraz tamponadzie serca, ponieważ można je rozpoznać i skutecznie wstępnie zaopatrzyć w postępowaniu przedszpitalnym.pl
dc.description.abstractChest injuries are a serious problem mainly affecting young people who disobey the rules of safety. Injuries are divided into blunt which can damage the organs of the chest and abdomen and penetration which directly threaten life. The priority in the procedure is to thoroughly research a rapid trauma. On the basis of the damage that can be identified called "deadly dozen". This paper presents workflows in airway obstruction, open pneumothorax, flail chest, tension pneumothorax, pleural bleeding and cardiac tamponade, because they can be recognized and effectively pre-treated in the prehospital proceeding.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectśmiertelna dwunastkapl
dc.subjecturazypl
dc.subjectklatka piersiowapl
dc.subjectalgorytm postępowaniapl
dc.subjectdeadly dozenpl
dc.subjectinjuriespl
dc.subjectchestpl
dc.subjectproceeding algorithmpl
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.titleUrazy klatki piersiowej - postępowanie w warunkach przedszpitalnychpl
dc.typeArtykułpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska