Show simple item record

Statuty sodalicji mariańskich kobiet w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym

dc.contributor.authorKrzysztofek, Katarzyna
dc.date.accessioned2020-02-13T14:02:47Z
dc.date.available2020-02-13T14:02:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2018, T. XXI, s. 157-179.pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27704
dc.description.abstractSodalicje mariańskie kobiet działające w okresie międzywojennym w Krakowie skupiały w swoich kręgach osoby wywodzące się z różnych środowisk - nauczycielki, urzędniczki, członkinie Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Krakowie czy też kobiety legitymujące się wyższym wykształceniem. Były to organizacje, do których nie znajdowały zastosowania przepisy prawa państwowego regulujące prawo do stowarzyszania się - podlegały wyłącznie przepisom prawa kanonicznego. Sodalicje kładły nacisk przede wszystkim na ukształtowanie duchowe członków i zapewniały im pomoc w rozwoju religijnym. W statutach omawianych w pracy sodalicji kobiet działających w latach 1918-1939 w Krakowie pomimo podobieństwa widać dostosowanie dokumentów do potrzeb konkretnej grupy społecznej, dla której były tworzone. Widoczne jest ponadto poszerzanie statutów o nowe niezbędne rozwiązania, choćby w kwestii powoływania organów kontrolnych w sodalicjach.pl
dc.description.abstractThe women’s sodalities existing in the interwar period in Krakow consisted of women deriving from different backgrounds - they gathered teachers, clerks, the members of the Female Teacher Seminar in Krakow, and higher educated ladies. The provisions of the state law concerning the rules of creating associations did not apply to them. The sodalities were subject only to the provisions of canon law. They focused especially on the spiritual development of their members and helping them in religious development. The statutes of the women’s sodalities in Krakow presented in the article despite being similar in many regulations were adopted to the specific situation of different sodalities. In addition it could be seen that the sodalities statutes were trying to develop and introduce new, necessary solutions like for example establishing control bodies in sodalities.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectKrakowpl
dc.subjectdwudziestolecie międzywojennepl
dc.subjectorganizacje kościelnepl
dc.subjectsodalitypl
dc.subjectthe interwar periodpl
dc.subjectecclesiastical associationspl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleStatuty sodalicji mariańskich kobiet w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennympl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2450-6095pl
dc.identifier.doi10.34697/2450-6095-sd pipp-21-009


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska