Show simple item record

Hiperkaliemia leczenie przedszpitalne i szpitalne

dc.contributor.advisorPaśko, Paweł
dc.contributor.authorŚlusarczyk, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-07-01T12:02:44Z
dc.date.available2015-07-01T12:02:44Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/2769
dc.descriptionNierecenzowany artykuł poglądowypl
dc.description.abstractPotas należy do jednych z najważniejszych kationów wewnątrzkomórkowych, który w dużej mierze reguluje równowagę kwasowo-zasadową. Spośród wszystkich zaburzeń elektrolitowych nadmiar potasu może w najszybszym tempie doprowadzić do groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca. Rozróżniamy trzy rodzaje hiperkaliemii: łagodną (5,5-6 mmol/l), umiarkowaną (6,1-7 mmol/l) i ciężką (≥7 mmol/l). W zależności od rodzaju hiperkaliemii, objawów towarzyszących i klinicznym wyglądzie chorego wdrożyć musimy odpowiednie leki, które uchronią pacjenta przed groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca, które w konsekfencji doprowadzić mogą do śmierci. Do leków takich należą między innymi: salbutamol, furosemid, glukoza z insulina, wodorowęglan sodu, żywice jonowowymienne oraz chlorek wapnia. Kiedy powyższe leki okażą się mało skuteczne jedynym ratunkiem zostaje dializoterapia.pl
dc.description.abstractPotassium is the major intracellular cation involved in regulation of acid base balance. From all the electrolyte disturbances overabundance of potassium is associated with higher risk of serious abnormal heart rhythms. Three types of hyperkalemia are recognized: mild (5,5-6 mmol/l), moderate (6,1-7 mmol/l) and critical (≥7 mmol/l). Aspects like type of hyperkalemia, symptoms and the person's condition determine which treatment should be applied to protect the patient from life-threatening cardiac rhythm abnormalities that can eventually lead to death. Salbutamol, furosemide, glucose with insulin, sodium bicarbonate , ion-exchange resins and calcium chloride are potential medicines that can be used to treat hyperkalemia. Dialysis is the only left solution in case of ineffectiveness of medicines mentioned above.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecthiperkaliemiapl
dc.subjectpotaspl
dc.subjectpostępowanie szpitalne i przedszpitalne w hiperkaliemiipl
dc.subjectzaburzenia elektrolitowepl
dc.subjecthyperkalemiapl
dc.subjectpotassiumpl
dc.subjecthospital and prehospital care of hyperkalemiapl
dc.subjectelectrolyte imbalancepl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titleHiperkaliemia leczenie przedszpitalne i szpitalnepl
dc.typeArtykułpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska