Show simple item record

Kradzież w zamiarze ewentualnym (umyślność w austriackim prawie karnym)

dc.contributor.authorBanasik, Katarzyna
dc.date.accessioned2020-02-11T08:08:30Z
dc.date.available2020-02-11T08:08:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2011, nr 1, s. 7-33.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27597
dc.description.abstractZ wprowadzenia: "Prima facie tytuł może wydawać się absurdalny. Wydaje się wszak oczywiste, że nie jest możliwa kradzież w zamiarze ewentualnym. Takie ukształtowanie przestępstwa kradzieży jawi się wprost jako niewyobrażalne. Teza ta przyjmowana jest niemalże jak dogmat, nawet bez odwoływania się do brzmienia ustawy. Normatywny opis kradzieży w polskim kodeksie karnym potwierdza, że zaistnienie u sprawcy jedynie zamiaru ewentualnego wyklucza przyjęcie realizacji znamion typu kradzieży. Na gruncie polskiego prawa kradzież może zostać popełniona jedynie z zamiarem bezpośrednim, i to o szczególnym zabarwieniu. Złodziejowi musi towarzyszyć dolus directus coloratus, na co wskazuje brzmienie art. 278 § 1 k.k., a dokładnie znamię „w celu przywłaszczenia”. Dolus directus coloratus odnosi się wprawdzie jedynie do znamienia „zabiera”, jednak zamiarem bezpośrednim musi być objęta całość znamion przedmiotowych czynu."(...)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkradzieżpl
dc.subjectumyślnośćpl
dc.subjectzamiar ewentualnypl
dc.subjectaustriackie prawo karnepl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleKradzież w zamiarze ewentualnym (umyślność w austriackim prawie karnym)pl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska