Show simple item record

Geneza Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód

dc.contributor.authorCiechanowski, Grzegorz
dc.contributor.authorKrawczuk, Piotr
dc.date.accessioned2020-02-03T14:11:03Z
dc.date.available2020-02-03T14:11:03Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 121-131.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27442
dc.description.abstractRozważania na temat historycznych przesłanek powołania Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód z siedzibą w Szczecinie. Pośrednią przyczyną jego powołania było nawiązanie po 1989 r. przyjaznych stosunków dyplomatycznych z Niemcami i Królestwem Danii. Powstałe w Szczecinie Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód nie miało jednak charakteru nowego zjawiska, ponieważ bazowano na doświadczeniach i rozwiązaniach innych jednostek, na przykład wielonarodowych korpusów funkcjonujących w ramach NATO czy Eurokorpusu w Strasbourgu.pl
dc.description.abstractConsiderations of the historic grounds for forming the Multinational Corps Northeast (MNC NE) with the headquarters in Szczecin. An indirect reason for formation of MNC NE was the establishment of friendly diplomatic relations with Germany and the Kingdom of Denmark after 1989. The headquarters of the multinational corps in Szczecin was, however, not a new phenomenon, as the experience and solutions used by other detachments, as for example the multinational corps operating within NATO, and Eurocorps headquartered in Strasbourg were resorted to and drawn upon.pl
dc.description.abstractВ статье рассмотрены исторические предпосылки основания, дислоцированного в Щецине, Многонационального корпуса северо-восток. Косвенной причиной его создания было установление после 1989 года дружественных, дипломатических отношений с Германией и Королевством Дании. Создание дислоцированного в Щецине Многонационального корпуса северо-восток не было явлением новым, оно основывалось на опыте и решениях принятых в других военных формированиях, например, многонациональных корпусов функционирующих в рамках НАТО или Еврокорпуса в Страсбурге.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectWielonarodowy Korpus Północ–Wschódpl
dc.subjectLANDJUTpl
dc.subjectNATOpl
dc.subjectstosunki polsko-niemieckiepl
dc.subjectstosunki polsko-duńskiepl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleGeneza Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschódpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska