Show simple item record

Rosja a terroryzm

dc.contributor.authorKraj, Kazimierz
dc.date.accessioned2020-01-29T12:43:36Z
dc.date.available2020-01-29T12:43:36Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 2, s. 61-75.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27319
dc.description.abstractAutor w artykule podjął próbę charakterystyki podłoża współczesnego terroryzmu w Federacji Rosyjskiej. W jego opinii do rozwoju tego fenomenu przyczyniły się wyznaczniki kulturowo-polityczne, ideologiczne oraz społeczno-polityczne. Innymi czynnikami napędzającymi terroryzm są motywacje o charakterze religijnonacjonalistycznym, szczególnie widoczne na Kaukazie Północnym, z tendencją wzmacniania czynnika religijnego. W artykule przedstawiona została skrótowa charakterystyka organizacji terrorystycznych działających na terytorium Rosji. W tekście zawarto podstawowe dane statystyczne i charakterystykę typów zamachów terrorystycznych przeprowadzonych w ostatnich sześciu latach w Federacji Rosyjskiej. Czytelnik ma również możliwość poznania organizacji państwowego systemu zwalczania terroryzmu w Rosji. We wnioskach końcowych autor sugeruje konieczność zacieśnienia współpracy antyterrorystycznej z Rosją, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa podczas organizowanych w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej - Euro 2012, ale i potrzebne dla zapewnienia go w przyszłości.pl
dc.description.abstractThe author in his article has undertaken the task of tracing the origin of the modern terrorism in Russia. In his opinion cultural-political, ideological and socio- political factors contributed to the development of terrorism in Russia. Among other factors stimulating the growth of terrorism one needs to mention religiousnationalistic motivations, especially those present on the territory of The Northern Caucasus, with the special stress put on the increasing influence of the religious factor. The paper presents a brief outline of the terrorist organizations active on the territory of Russia. The author has included basic statistical data and typology of the kinds of terrorist attacks which have occurred in Russia over the past six years. The article provides its readers with the opportunity to gather the information concerning the organization of the state system aiming at fighting against terrorism. In the conclusion of the article the author suggests that a close antiterrorist cooperation be created with Russia, which proves to be essential for the safety of such events as Euro 2012 - The European Football Cup, as well as for the safety of any future events.pl
dc.description.abstractВ статье дана характеристика причин современного терроризма в Российской Федерации. По мнению автора, развитию этого феномена способствовали культурно-политические, идеологические и общественно-политические факторы. Немалое место в эскалации терроризма занимают националистические и религиозные причины, которые особенно ярко проявились на Северном Кавказе. В исследовании дано краткую характеристику террористических организаций действующих на территории России. Автор статьи приводит основные статистические данные и дает характеристику типов террористических актов, имевших место в Российской Федерации в течении последних шести лет. Рассмотрено также организацию государственной системы борьбы с терроризмом в России. Подводя итоги, автор обращает внимание на необходимость дальней шего укрепления антитеррористического сотрудничества с Россией, что особенно актуально в связи с организацией в Польше чемпионата Европы по футболу «Евро-2012», а также будет способствовать обеспечению безопасности в будущем.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectRosjapl
dc.subjectterroryzmpl
dc.subjectczynniki polityczno-kulturowepl
dc.subjectZSRRpl
dc.subjectCzeczeniapl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleRosja a terroryzmpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska