Show simple item record

Tryb postępowania w sprawach o przestępstwa z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

dc.contributor.authorChoromańska, Agnieszka
dc.contributor.authorPorwisz, Monika
dc.date.accessioned2020-01-29T09:32:15Z
dc.date.available2020-01-29T09:32:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 4, s. 115-121.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27311
dc.description.abstractPrzedsięwzięcia podejmowane w związku z Euro 2012 miały na celu osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie zjawiska przestępczości 1 chuligaństwa na imprezach masowych. Przestępczość tego typu niepokoi nie tylko organy ścigania karnego, lecz także opinię publiczną. Znajduje to wyraz w wielu publikacjach zamieszczanych zarówno na łamach prasy fachowej, jak i codziennej. Dlatego też zamierzeniem autorek jest przeanalizowanie procedury postępowania w przypadku zaistnienia przestępstwa na imprezie masowej, a tym samym odpowiedź na pytanie czy proponowane rozwiązania przez ustawodawcę odpowiadają wymaganiom praktyki.pl
dc.description.abstractAll the undertaken efforts to achieve a high level of security during the Euro 2012 championships aimed at eliminating hooligan offenses at mass events. This type of crime does not only concern the law enforcement agencies but also the public opinion. The problem has been widely discussed in many publications in professional magazines and daily newspapers. Therefore, the authors try to analyze the penal procedures in the event of crimes committed on mass events and try to answer the question whether the solutions proposed by the legislature meet the requirements of practice.pl
dc.description.abstractЦелью инициатив предпринятых в связи с проведением «Евро-2012» было достижение высокого уровня безопасности, а также противодействие явлению преступности и хулиганства во время массовых мероприятий. Преступностью этого типа обеспокоены не только органы уголовного судопроизводства, но и общественное мнение. Этот факт подтверждают многочисленные публикации в прессе, как профессионального так и массового толка. Авторы статьи дают анализ уголовного судопроизводства в отношении лиц нарушающих закон во время массовых мероприятий, а также пытаются ответить на вопрос: отвечают ли принятые законодателем решения требованиям практики.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectUstawa o bezpieczeństwie imprez masowychpl
dc.subjectprzestępstwapl
dc.subjectprzestępczoś stadionowapl
dc.subjectImpreza artystyczno-rozrywkowapl
dc.subjectimpreza sportowapl
dc.subjectimpreza masowapl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleTryb postępowania w sprawach o przestępstwa z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowychpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska