Show simple item record

Promocja jako element polityki społeczno-gospodarczej Szwecji

dc.contributor.authorCzarny, Ryszard
dc.date.accessioned2019-07-01T10:12:13Z
dc.date.available2019-07-01T10:12:13Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2002, nr 2, s. 29-48.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/25709
dc.description.abstract"Na początku XX wieku Szwecja była jednym z najuboższych krajów Europy. Stosunkowo szybki proces uprzemysłowienia zawdzięczała nie tylko zasobom naturalnym i polityce neutralności, ale również wysiłkowi swoich obywateli, którzy potrafili uczynić z niej nowoczesne państwo. Infrastruktura produkcyjna przetrwała nienaruszona okresy wojen, a otoczenie społeczne i polityczne po II wojnie światowej okazało się być sprzyjające dla wzrostu gospodarczego1. W początku lat 50-tych osiągnięto w Szwecji pełne zatrudnienie. Rozwój gospodarczy odzwierciedlał wzrost produktu krajowego brutto - średnio 4,5% rocznie (w końcu lat 40-tych), zmniejszający się do około 3% w latach 50-tych (przyczyną inflacja wywołana przez wojnę koreańską w pierwszych latach dekady). Latom 60-tym, powszechnie uważanym za „złotą dobę”, towarzyszył wysoki wskaźnik wzrostu dochodu narodowego i optymizmu Szwedów. Dzięki niemu wypracowano nowy i tak powszechnie doceniany system opieki społecznej, stopa bezrobocia została też zredukowana do bardzo niskiego poziomu. Okres ten wiązał się również z silną restrukturyzacją - sektor rolniczy stracił na znaczeniu, w przemyśle nierentowne przedsiębiorstwa zostały zamknięte, mniejsze firmy łączyły się z większymi."(...)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpromocja gospodarczapl
dc.subjectSzwecjapl
dc.subjectpolityka gospodarcza Szwecjipl
dc.subjectpolityka społeczna Szwecjipl
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.subject.otherEkonomiapl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherSocjologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titlePromocja jako element polityki społeczno-gospodarczej Szwecjipl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska