Show simple item record

Teoretyczne przesłanki współczesnej analizy politologicznej

dc.contributor.authorSajduk, Błażej
dc.date.accessioned2019-06-17T08:35:44Z
dc.date.available2019-06-17T08:35:44Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2007, nr 1, s. 17-48.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/25297
dc.description.abstract"Złożoność i szybkość zmian, jakim ulega świat polityki, powodują oczywiste problemy z jego opisem. Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie najnowszych tendencji i osiągnięć w dziedzinie analizy politologicznej1 oraz kluczowych zagadnień związanych z procesem opisu i badania polityki. W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostaną trzy główne nurty opisywania rzeczywistości politycznej2 (behawioralizm, teoria racjonalnego wyboru oraz instytucjonalizm). Nurtów tych nie należy utożsamiać li tylko ze stosowaniem odmiennych metod badawczych, prezentuj ą one bowiem odmienną filozofię rozumienia materii politycznej."(...)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectanaliza politycznapl
dc.subjectpolitykapl
dc.subjectbehawioralizmpl
dc.subjectteoria racjonalnego wyborupl
dc.subjectracjonalnośćpl
dc.subjectteoria gierpl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.titleTeoretyczne przesłanki współczesnej analizy politologicznejpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska