Show simple item record

Dziecko i jego miejsce we współczesnym mieście

dc.contributor.authorPalej, Anna
dc.date.accessioned2019-05-31T13:01:04Z
dc.date.available2019-05-31T13:01:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2018, nr 2, s. 7-22.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/24979
dc.description.abstractArtykuł, wbrew sugestiom zawartym w tytule, nie da prostych recept na tworzenie pożądanych relacji pomiędzy dzieckiem a miejskich środowiskiem. Nie jest to bowiem zadanie łatwe między innymi ze względu na fakt, iż nie ma „dziecka średniego”, nie ma też „dziecka teraźniejszego”, a zawsze dziecko między przeszłością a przyszłością. Pojęcia z kolei takie jak „miejsce” czy „miasto” zatracają dzisiaj swe dotychczasowe, utrwalone kulturowo konotacje, stając się – pod wpływem przemian cywilizacyjnych – niejednoznaczne i niezwykle pojemne. Jedna rzecz pozostaje wszak niezmienna – udokumentowany wpływ otoczenia fizycznego i społecznego na młode pokolenie, na jego rozwój i charakter zdobywanych doświadczeń. Artykuł skupi się zatem na wyzwaniach, jakie stoją przed architektami i decydentami wpływającymi na kształt struktur miejskich, na działaniach, jakie powinni oni podjąć, aby pomóc dzieciom zaistnieć w społeczeństwie, zaprezentować swe talenty i pasje, zyskać należną im aprobatę i szacunek, a także na tym, co da się zrobić, aby „socjalizację przez komputerową myszkę” skutecznie zastąpiła wspólna zabawa na ulicy. I wreszcie – jakie korzyści dla nas wszystkich płynąć mogą z edukacji środowiskowej dzieci i młodzieży.pl
dc.description.abstractThe article presented below, contrary to the suggestions contained in its title, will not give simple prescriptions for creating the desired relationships between the child and the urban environment. This is because it is not an easy task, among others due to the fact that there is no ‘middle child’, there is also no ‘present child’ but always a child between the past and the future. Concepts, in turn, such as ‘place’ or ‘city’ today lose their hitherto culturally established connotations and be- come ambiguous and unusually capacious under the influence of civilization changes. One thing, however, remains unchanged – it is the documented influence of the physical and social envi- ronment on the young generation, on its development and the nature of the experience gained. The article will therefore focus on: the challenges facing architects and decision makers affecting the shape of urban structures; what actions they should take to help children exist in society, pre- sent their talents and passions, gain due approval and respect; how it can be done to effectively replace ‘socialization through a computer mouse’ by ‘playing with the others on the street’, and finally – what benefits for all of us can come from Environmental Education of children and youth.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrozwój dzieckapl
dc.subjectpotrzeby dzieckapl
dc.subjectmiejsce codziennepl
dc.subjectmikrośrodowiskopl
dc.subjectmiejsce trzeciepl
dc.subjectdziecko w mieściepl
dc.subjectedukacja środowiskowapl
dc.subjectchild’s needspl
dc.subjectchild’s developmentpl
dc.subjecteveryday placepl
dc.subjectmicroenvironmentpl
dc.subjectthird placepl
dc.subjectchild in the citypl
dc.subjectenvironmental educationpl
dc.subject.otherArchitekturapl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherSztukapl
dc.titleDziecko i jego miejsce we współczesnym mieściepl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0858pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska