Show simple item record

Społeczeństwo polskie wobec zagrożenia terroryzmem z użyciem broni biologicznej

dc.contributor.authorBihuniak, Karolina
dc.contributor.authorAdamczyk, Karol
dc.date.accessioned2019-05-27T14:48:20Z
dc.date.available2019-05-27T14:48:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 4, s. 83-96.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/24759
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractArtykuł ma na celu określenie poziomu postrzegania przez społeczeństwo polskie zagrożenia wynikającego z akcji terrorystycznej w postaci ataku bioterrorystycznego. Badania ankietowe przeprowadzono na terenie całej Polski, wykorzystując opracowany w tym celu kwestionariusz. Wyniki ankiety po opracowaniu poddano szczegółowej analizie, aby sformułować wnioski z badań.pl
dc.description.abstractObjective of the study is to determine the perception of the possibility of threat of bioterrorist attacks by Polish society. The study was conducted throughout the Polish using a questionnaire-survey. The results of the survey were analyzed and proposed conclusions.pl
dc.description.abstractЦелью статьи является указание уровня восприятия польским обществом угроз, связанных с возможностью совершения террористического акта в виде биотер- рористической атаки. Анкетные опросы были проведены на территории всей Польши, используя для этой цели специально разработанную анкету. Результаты опроса были проанализированы, на основе исследования сделано также соответствующие.
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbioterroryzm
dc.subjectświadomość społeczeństwa
dc.subjectzagrożenie atakiem bioterrorystycznym
dc.subjectbioterrorism
dc.subjectpublic awareness
dc.subjectthreat of bioterrorist attacks
dc.subjectбиотерроризм
dc.subjectсознание общества
dc.subjectугроза биотеракта
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleSpołeczeństwo polskie wobec zagrożenia terroryzmem z użyciem broni biologicznejpl
dc.title.alternativePolish society against the threat of terrorism with biological weaponspl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0718pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska