Show simple item record

Kwestia podziemnego zgazowania węgla w Polsce

dc.contributor.authorWojcieszak, Łukasz
dc.date.accessioned2019-05-24T09:59:33Z
dc.date.available2019-05-24T09:59:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 1, s. 77-87.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/24646
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractProblematyka podziemnego zgazowania węgla jest zagadnieniem budzącym coraz większe zainteresowanie zarówno producentów energii i jej odbiorców, jak też środowisk ekologów, czy wreszcie badaczy zajmujących się tym zagadnieniem przede wszystkim naukowo. Z uwagi na posiadane zasoby surowca kwestia podziemnej gazyfikacji jest szczególnie istotna dla Polski, która mogłaby wygenerować dodatkowe źródło energii. Celem opracowania jest ukazanie znaczenia podziemnej gazyfikacji węgla oraz rozwoju tej technologii w Polsce. W artykule przedstawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, jaka niesie gazyfikacja węgla w złożu, w szczególności zaś zagrożenia dla środowiska, które wystąpiły w różnych częściach świata. Zagrożenia te sprawiają, że wykorzystywanie podziemnej gazyfikacji węgla na skalę przemysłową będzie możliwe zapewne w dość odległej perspektywie.pl
dc.description.abstractEnergy producers and its recipients, as well as environmentalists and researchers are more and more interested in underground coal gasification. Poland has significant coal resources which makes the issue particular important for the country as coal gasification could become an additional source of energy. The purpose of the paper is to show the significance of underground coal gasification and the development of this technology in Poland. The article presents both positive and negative effects of coal gasification, in particular environmental risks that have occurred in various parts of the world. These problems make it impossible to use underground coal gasification on an industrial scale in a close future.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpodziemna gazyfikacjapl
dc.subjectwęgielpl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectunderground gasificationpl
dc.subjectcoalpl
dc.subjectPolandpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherEkologiapl
dc.subject.otherEnergetykapl
dc.titleKwestia podziemnego zgazowania węgla w Polscepl
dc.title.alternativeUnderground coal gasification in Polandpl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0718pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska