Państwo i Społeczeństwo, 2017

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2017 (Architektura eksperymentalna)

Spis treści:

Magdalena Kozień-Woźniak, „Gdyby nie było wejścia” – Doha Tower Jeana Nouvela jako eksperyment architektoniczny

Bartosz Haduch, Architektura Ai Weiweia

Katarzyna Banasik-Petri, Harpa – islandzki eksperyment

Mariusz Twardowski, Brasilia – eksperyment urbanistyczno-architektoniczny po sześćdziesięciu latach

Barbara Stec, Wykorzystanie fizycznych praw środowiska w eksperymentach architektonicznych Philippe’a Rahma

Krzysztof Ingarden, Poszukiwanie metody – eksperymenty z kontekstem i materiałem na przykładzie wybranych projektów własnych

Piotr Wróbel, Eksperyment w architekturze. Wolny wybór czy konieczność i obowiązek?

Marta A. Urbańska, Eksperyment powściągliwości w brytyjskiej i polskiej architekturze najnowszej


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2017 (Ekonomia, finanse i edukacja zawodowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju - wybrane zagadnienia)

Spis treści:

Barbara Podolec, Zarządzanie wydatkami gospodarstw domowych w Polsce – wybrane aspekty analizy statystycznej

Anna Dębska-Rup, Przemysław Rup, Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa i jego ujęcie w księgach rachunkowych

Piotr Raźniak, Zróżnicowanie kondycji finansowej korporacji w Europie Wschodniej w czasie spowolnienia gospodarczego

Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Monika Płaziak, Pozycja ekonomiczna miast Europy Wschodniej na tle świata

Przemysław Rup, Aspekty prawne i rachunkowe klasyfikacji oraz wyceny nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych

Magdolna Láczay, Management-based approach to the reform of the vocational training

Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk, Mechanizmy gamifikacji w kształtowaniu postaw studentów


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2017 (Komunikacja społeczna i kompetencje medialne w czasach nowych technologii)

Spis treści:

Marta du Vall, Polskie organizacje pozarządowe w Internecie

Piotr Uhma, Suwerenne, wielostronne czy międzyrządowe zarządzanie Internetem jako globalnym dobrem wspólnym

Lech Mikulski, Znaczenie komunikacji społecznej w dobie nowych technologii na przykładzie promocji idei Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w 2015 r.

Dariusz Krawczyk, Postrzeganie prasy samorządowej przez środowisko dziennikarskie. Kontrowersje wokół wydawania periodyków przez jednostki samorządu terytorialnego

Damian Gałuszka, Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej

Anna Maj, Medialaby, fablaby i banki wiedzy jako nowe modele instytucji edukacyjnych i animacyjnych. Problemy i wyzwania

Anna Kalinowska, Technologie siebie. Jak współczesne praktyki medialne wpływają na codzienne działania użytkowników?

Małgorzata Gruchoła, Nowe formy zachowań społecznych wobec i pod wpływem mediów oraz nowych technologii. Analizy porównawcze

Małgorzata Bogunia-Borowska, Kamil Łuczaj, Kompetencje medialne młodzieży w wieku gimnazjalnym. Co i w jaki sposób badać?

Ewelina Brzyszcz, Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja medialna w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach

Joanna Bierówka, Kompetencje dorosłych Polaków związane z poszukiwaniem informacji przez Internet. Znaczenie kontekstu społecznego

Maria Łojek-Kurzętkowska, Ożywiając zapomniane postacie humanistyki. Społeczny wymiar edukacji medialnej na przykładzie projektu „Jestem człowiekiem – mam prawo…”


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2017 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Paweł Szymanowski, Hanna Szweda, Wioletta Katarzyna Szepieniec, Marcin Zarawski, Ewelina Malanowska, Elżbieta Świś, Marcin Jóźwik, Rola defektu apikalnego w patogenezie obniżenia narządów miednicy mniejszej: cystocele z defektem apikalnym

Agnieszka Cierniak, Anna Łabno, Marek Winiarski, Marcin Dembiński, Piotr Budzyński, Małgorzata Kalemba-Drożdż, Wpływ kurkuminy na uszkodzenia DNA indukowane mutagennym składnikiem żywności (heterocykliczną aminą aromatyczną) w limfocytach pacjentów z nowotworem jelita grubego

Lucyna Tomaszek, Monika Matusiak, Karolina Mrowiec, Stan wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C wśród młodzieży ponadgimnazjalnej

Grzegorz Cira, Marcin Mikos, Zdarzenia niepożądane w ratownictwie medycznym

Łukasz Dobrek, Agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami eroksysomów w farmakoterapii. Obecne znaczenie i perspektywy zastosowania

Piotr Kopiński, Agata Giżycka, Magdalena Macko, Joanna Chorostowska-Wynimko, Immunoterapia raka płuca. Część I: immunoterapia bierna

Paweł Szymanowski, Anna Gierat, Hanna Szweda, Marcin Jóźwik, Choroby uroginekologiczne – poważny problem społeczny

Anna Dziedzic, Sylwia Leks-Sadowska, Justyna Chronowska, Andrzej Madej, Fluorochinolony. Bezpieczeństwo terapii

Jagoda Drąg, Anna Goździalska, Małgorzata Knapik-Czajka, Aleksandra Matuła, Jerzy Jaśkiewicz, Nieszczelność jelit w chorobach autoimmunologicznych

Antoni Cienciała, Michał Zelek, Małgorzata Steczko-Sieczkowska, Olbrzymia torbiel krezki jelita cienkiego. Opis przypadku


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2017 : Medycyna i zdrowie publiczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Szweda, Hanna; Katarzyna Szepieniec, Wioletta; Zarawski, Marcin; Malanowska, Ewelina; Świś, Elżbieta; Jóźwik, Marcin; Cierniak, Agnieszka; Łabno, Anna; Winiarski, Marek; Dembiński, Marcin; Budzyński, Piotr; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Tomaszek, Lucyna; Matusiak, Monika; Mrowiec, Karolina; Cira, Grzegorz; Mikos, Marcin; Dobrek, Łukasz; Kopiński, Piotr; Giżycka, Agata; Macko, Magdalena; Chorostowska-Wynimko, Joanna; Szymanowski, Paweł; Gierat, Anna; Dziedzic, Anna; Leks-Sadowska, Sylwia; Chronowska, Justyna; Drąg, Jagoda; Goździalska, Anna; Knapik-Czajka, Małgorzata; Matuła, Aleksandra; Jaśkiewicz, Jerzy; Cienciała, Antoni; Zelek, Michał; Steczko-Sieczkowska, Małgorzata; Kopiński, Piotr
  ZE WSTĘPU: Niniejszy numer „Państwa i Społeczeństwa”, poświęcony medycynie i zdrowiu publicznemu, zawiera cztery prace oryginalne, pięć poglądowych i jeden opis przypadku. Istotne miejsce zajmują w nim prace przedstawione podczas XVII Konferencji Naukowej „Państwo, gospodarka, społeczeństwo” w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w czerwcu 2017 r.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2017 : Komunikacja społeczna i kompetencje medialne w czasach nowych technologii
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) du Vall, Marta; Uhma, Piotr; Mikulski, Lech; Krawczyk, Dariusz; Gałuszka, Damian; Maj, Anna; Kalinowska, Anna; Gruchoła, Małgorzata; Bogunia-Borowska, Małgorzata; Łuczaj, Kamil; Brzyszcz, Ewelina; Bierówka, Joanna; Łojek-Kurzętkowska, Maria; Polaczek-Bigaj, Marta; Majorek, Marta; Ptaszek, Grzegorz; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna; Ptaszek, Grzegorz
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2017 : Ekonomia, finanse i edukacja zawodowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju - wybrane zagadnienia
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Podolec, Barbara; Dębska-Rup, Anna; Rup, Przemysław; Raźniak, Piotr; Dorocki, Sławomir; Płaziak, Monika; Láczay, Magdolna; Woźniak-Zapór, Marta; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian; Świętek, Anna; Dziuba-Burczyk, Alicja; Majchrowski, Jacek M.
  Ze wstępu: Opracowanie zostało poświęcone wybranym zagadnieniom finansów, ekonomi oraz edukacji zawodowej wobec współczesnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. Siedem artykułów w nim zawartych zostało podzielone na trzy główne sekcje tematyczne: mikroekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju; finansowe aspekty zrównoważonego rozwoju przestrzennego, edukacja a zrównoważony rozwój.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2017 : Architektura eksperymentalna
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017) Kozień-Woźniak, Magdalena; Haduch, Bartosz; Twardowski, Mariusz; Banasik-Petri, Katarzyna; Stec, Barbara; Ingarden, Krzysztof; Wróbel, Piotr; Urbańska, Marta A.; Kubiak, Hieronim; Banasik-Petri, Katarzyna; Majchrowski, Jacek M.