Państwo i Społeczeństwo, 2001

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2001

Spis treści:

Bożena Bankowicz, Skrajna prawica w demokracjach zachodnioeuropejskich

Marek Bankowicz, Dekada niełatwej wolności: przemiany polityczne w Czechach i na Słowacji w latach 1989-1999

Bogusława Bednarczyk, Integracja europejska. Tworzenie wspólnej przestrzeni ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskie

Erhard Cziomer, Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Wspólnoty Niepodległych Państw u progu XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli Rosji

Antoni Dudek, Stabilizacja systemu demokratycznego: wybory parlamentarne 1997 w Polsce

Lubomir W. Zyblikiewicz, Polityka bezpieczeństwa i obronna Stanów Zjednoczonych w początkach XXI w.

Andrzej Kulig, Partie polityczne jako czynnik zmian w katalogu zasad ustrojowych państwa demokratycznego i zasadniczy element konstrukcyjny zasady pluralizmu politycznego

Izabela Lewandowska-Malec, Dwie koncepcje udziału rad narodowych w życiu publicznym PRL

Jerzy Malec, Pierwsze regulacje prawne z zakresu ochrony przyrody na ziemiach polskich

Czesław Brzoza, Polskie Oddziały Wartownicze przy Armii Amerykańskiej we Francji (1944-1947)

Janusz Fałowski, Działalność posłów żydowskich w sejmie V kadencji

Anna Kargol, Ryty masońskie - źródła i korzenie

Bogdan Szlachta, Wolność republikańska. Na marginesie debaty o tradycji republikańskiej w „atlantyckiej" myśli politycznej

Paweł M. Socha, Psychologia religii w Polsce. Punkty zwrotne i współczesne wyzwania


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2001
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001) Bankowicz, Bożena; Bankowicz, Marek; Bednarczyk, Bogusława; Cziomer, Erhard; Dudek, Antoni; Zyblikiewicz, Lubomir; Kulig, Andrzej; Lewandowska-Malec, Izabela; Malec, Jerzy; Brzoza, Czesław; Fałowski, Janusz; Kargol, Anna; Szlachta, Bogdan; Socha, Paweł; Majchrowski, Jacek