Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2023

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2023

Spis treści:

Mariusz Załucki, Towards the maintenance nature of the legitim? Some comments on the new Polish regulation

Rafał Adamus, Pytanie o dopuszczalność „złotego głosu” członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Andrzej Marian Świątkowski, European Right to Information and Consultation Employees and Employers

Paweł Czarnecki, Zabójstwo w afekcie (148 § 4 k.k.) z perspektywy dowodowej i statystycznej

Michał Stachurski, Ustawowe obowiązki rektora uczelni. Perspektywa prawno-etyczna

Kinga Piwowarska, The Impact of Abandoning Fossil Fuels and the Development of Renewable Energy on the Global Labor Market

Marcin Hamielec, Realizacja czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do parlamentu w państwach byłej Jugosławii. Ujęcie prawnoporównawcze

Michał Gubernat, Odwołanie od decyzji konsula RP w sprawach wizowych – podstawy właściwości rzeczowej sądów administracyjnych na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adrian Woźniak, Wolność zgromadzeń w Polsce w początkowym okresie pandemii COVID-19

Grzegorz Kościelniak, Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – konstytucyjne warunki dopuszczalności wywłaszczenia

Adam Jerzy Białas, Ochrona dobrego imienia jednostki samorządu terytorialnego a prawo do wolności wypowiedzi – glosa aprobująco-krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2021 r., III CSKP 18/21


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2023, nr 1 (32)
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Załucki, Mariusz; Adamus, Rafał; Świątkowski, Andrzej Marian; Czarnecki, Paweł; Stachurski, Michał; Piwowarska, Kinga; Hamielec, Marcin; Gubernat, Michał; Woźniak, Adrian; Kościelniak, Grzegorz; Białas, Adam Jerzy; Czachor, Rafał; Partyk, Aleksandra
    Słowo od Redakcji: "Nasze czasopismo przeszło drobną metamorfozę. Nie są to jednak tylko zmiany graficzne, choć i te nastąpiły. Rozpoczęła się nowa kadencja Rady Naukowej, w której witamy nowe osoby, z wielu różnych miejsc świata, poczynając od Kanady, poprzez kraje europejskie, kończąc na Australii. Do redakcji dołączyła też prof. Julia Stanek, która objęła stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. W tym gronie będziemy się starać nadal rozwijać „Studia”, licząc na to, iż nasz pomysł znajdzie Państwa uznanie. Zachęcam więc do lektury i zapraszam do przekazywania redakcji Waszych tekstów, które chętnie opublikujemy. A publikować będziemy nadal prace naukowe przygotowane przede wszystkim w językach angielskim i polskim, wierząc, iż w ten sposób uda nam się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców."(...)