Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2010

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2010 (Idee i ideologie w krajach Azji i Afryki)

Spis treści:

Jerzy Zdanowski, Konserwatyzm i etatyzm we współczesnej myśli społeczno-politycznej islamu

Adam Szymański, Turecki nacjonalizm — Historia i współczesność

Łukasz Kosowski, Chomejni i jego ideologiczna spuścizna

Natalia Bahlawan, Ruch SalafickI w Libanie: Między radykalizmem a umiarkowaniem

Magdalena Pycińska, Arabski nacjonalizm – Ideologia Arabów w XX wieku

Miloš Mendel, Idea sekularyzmu w kontekście cywilizacji islamu

Roman Vater, Mitologizacja historii: A. G. Choron (1907–1972) i jego ideologia

Roman Sławiński, „Nowy” Konfucjanizm w krajach Azji Wschodniej

Łukasz Gacek, Rewitalizacja tradycji w Chińskiej Republice Ludowej i idea harmonijnego społeczeństwa

Joanna Wardęga, Ideologiczne podstawy maoistowskiego nacjonalizmu

Adam W. Jelonek, Idea demokracji konsocjonalnej w regionie Azji I Pacyfiku

Maciej Pletnia, Chram Yasukuni jako symbol japońskiego nacjonalizmu

Jakub Zajączkowski, Ideologia Hindutwy i Neruizm w indyjskiej myśli politycznej

Krzysztof Trzciński, Budowanie demokracji w Afryce: Wizja George’a Carewa


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2010 (Miscellanea Americana)

Spis treści:

Marta Dębska, A brief history of americanization

Andrzej Bryk, The United States, human rights, and a rejection of unmediated democracy

Marta du Vall, Compassionate conservatism. A new version of the conservative welfare state?

Maciej Brachowicz, Is abortion a religious issue? And what if it is?

Wojciech Kaczor, The crime of aristocracy – Count Alexis de Tocqueville on american slavery

Piotr Musiewicz, The Oxford movement and the doctrines of the Episcopal church

Rafał Marek, Some remarks on the views of the orthodox church in The United States on an appropriate model of Church–State relations

Marta Majorek, The philosophical aspect of anarchism in Robert Paul Wolff’s Thought

Beata Szyjka, The American Diversity Immigrant Visa Program as a new phenomenon in immigration


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2010 (Globalizacja - motor czy hamulec w stosunkach międzynarodowych?)

Spis treści:

Bogusława Bednarczyk, Some reflections on human rights education in the XXI century Europe

Jo Carby-Hall, Partnerships

Andrzej Chodyński, Adam Jabłoński, Marek Jabłoński, Friendly practices in global business and Polish conditions

Małgorzata Czermińska, Tendencje liberalizacyjne we współczesnej polityce handlowej Unii Europejskiej

Anna Diawoł, Instytucjonalizacja współpracy Unii Europejskiej z państwami Maghrebu w latach 1995–2010

Krzysztof Kania, Specjalne strefy ekonomiczne Chin – Europejski sposób na azjatycki sukces gospodarczy

Luis Palma Martos, The defence of the european values and social model face the challenge of globalization

Vesna Milovanović, Globalization and cultural differences

Agnieszka Musiałek, Tania siła robocza determinantą rozwoju gospodarczego Chin

Szabolcs Pasztor, Globalization of small regions in Hungary

Jerzy J. Wiatr, Nowe ujęcie starego sporu: Czy Światu grozi zderzenie cywilizacji?

Rafał Wordliczek, Od rywalizacji militarnej do współpracy politycznej – USA I ZSRR w basenie Morza Śródziemnego na przełomie lat 80. i 90. XX w.


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2010 (Wyzwania bezpieczeństwa, integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w XXI w.)

Spis treści:

Erhard Cziomer, Przemiany bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej a nowa rola Niemiec pod koniec pierwszej dekady XXI w.

Beata Molo, Polityka energetyczna Niemiec – między koniecznością zapewnienia dostaw a wymogiem ochrony środowiska

Marcin Lasoń, Interwencja zbrojna jako narzędzie polityki zagranicznej państw na przykładzie działań w Kosowie i Iraku


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2010 (Wyzwania bezpieczeństwa, integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w XXI w.)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010) Cziomer, Erhard; Molo, Beata; Lasoń, Marcin; Stańczyk, Jerzy; Mazurek, Kamila; Paterek, Anna; Czajkowska, Katarzyna; Diawoł, Anna; Piziak-Rapacz, Anna; Ożóg, Justyna; Lasoń, Marcin; Bednarczyk, Bogusława
  Autorzy w swoich rozważaniach skupili się m.in. na wymiarze globalnym i regionalnym procesów polityczno-prawnych, społeczno-gospodarczych i militarnych w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym. Omówili także strategie państw, założenia doktrynalne partii i ruchów politycznych. Zaakcentowali rolę instytucji i organizacji międzynarodowych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2010 (Globalizacja - motor czy hamulec w stosunkach międzynarodowych?)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010) Bednarczyk, Bogusława; Carby-Hall, Jo; Chodyński, Andrzej; Jabłoński, Adam; Jabłoński, Marek; Jabłoński, Marek; Czermińska, Małgorzata; Diawoł, Anna; Kania, Krzysztof; Martos, Luis Palma; Milovanović, Vesna; Musiałek, Agnieszka; Pasztor, Szabolcs; Wiatr, Jerzy J.; Wordliczek, Rafał; Jankowska, Larysa; Lozenko, Iwan; Denčić-Mihajlov, Ksenija; Czajkowska, Katarzyna; Bednarczyk, Bogusława
  Inspiracją dla kolejnego tomu „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” były głębokie zmiany zachodzące w mijającej dekadzie w międzynarodowych stosunkach politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Wielowymiarowy proces integracji świata, w wyniku którego modyfikacji uległ ład oparty na suwerenności państw narodowych, określa się mianem globalizacji. Globalizacja przynosi korzyści, ale generuje też globalne problemy, a przede wszystkim nie sposób się przed jej wpływem ochronić. Nawet izolacja polityczna i samowystarczalna gospodarka danego kraju nie uwolnią go od globalnych wpływów.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2010 (Idee i ideologie w krajach Azji i Afryki)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010) Zdanowski, Jerzy; Szymański, Adam; Dziedzic, Katarzyna; Kosowski, Łukasz; Bahlawan, Natalia; Pycińska, Magdalena; Mendel, Miloš; Vater, Roman; Sławiński, Roman; Gacek, Łukasz; Wardęga, Joanna; Jelonek, Adam W.; Pletnia, Maciej; Zajączkowski, Jakub; Trzciński, Krzysztof; Zdanowski, Jerzy; Bednarczyk, Bogusława
  Tematem przewodnim tegorocznego numeru są ideologie i idee. Poglądy elit politycznych i społecznych krajów Azji i Afryki o rozwoju i przyszłości swoich państw i społeczeństw są ciągle mało znane w naszym świecie, mimo że w naszych czasach nabierają one kluczowego znaczenia dla przyszłości nie tylko tych krajów, ale i całego świata. Twórcy ideologii w Azji i Afryce czerpią z myśli politycznej i ekonomicznej Europy, ale w coraz większym zakresie odwołują się do dziedzictwa kulturowego własnych krajów. Dzieje się tak z kilku powodów. Z jednej strony chodzi o emancypację polityczną i chęć uwolnienia się od zachodniej zależności – również w kwestiach modeli rozwojowych. Z drugiej strony – wiele planów rozwojowych opartych na europejskich wzorcach zakończyło się niepowodzeniem ze względu zarówno na odmienność pozaeuropejskiej rzeczywistości, jak i przeszkody obiektywne, np. gwałtowny przyrost naturalny. Poszukiwanie własnych dróg rozwoju i podkreślanie swojej tożsamości kulturowej oznacza wzrost napięć na tle ideologicznym oraz nowe konflikty o podłożu rywalizacji między cywilizacjami. Jak pokazują materiały przedstawione w proponowanym numerze, myśl polityczna w Chinach czy w świecie islamu staje się przy tym coraz bardziej konserwatywna w sferze rozwiązań społecznych, co należy wiązać z dążeniem do zachowania swojej tożsamości kulturowej, zagrożonej przez globalizację.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2010 (Miscellanea Americana)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010) Dębska, Marta; Bryk, Andrzej; du Vall, Marta; Brachowicz, Maciej; Kaczor, Wojciech; Musiewicz, Piotr; Marek, Rafał; Majorek, Marta; Szyjka, Beata; Zuckert, Catherine; Neuhaus, Richard John; Bryk, Andrzej; Bednarczyk, Bogusława
  The present volume of Krakowskie Studia Międzynarodowe [Krakow International Studies] is as diverse as America is. Many of the problems discussed here seem from the European perspective – or at least the Western European one – exotic, even parochial, but this is a misunderstanding of what the United States is. In Ame­rica they are real since America is a baroque, extremely pluralistic country, with the citizens devoid of an apologizing attitude towards the democratic process and debating fiercely in public. The first essay, by Marta Dębska, “A Brief History of Americanization”, is a general, concise historical-comparative study which explains the meaning of this term, crucial for America. Andrzej Bryk takes up an issue which Dębska touches on in the conclusion of her essay. Marta du Vall analyzes the very interesting phenomenon of American com­passionate conservatism as a new version of the welfare state, an issue which has been in the air for a long time. Maciej Brachowicz discusses the topic of abortion, which in the American context is especially contested. The subject of Tocqueville and slavery has always fascinated students of America, and Wojciech Kaczor is no exception. He analyzes the problem from the point of view of a French aristocrat. In turn Piotr Musie­wicz analyzes the question of the 19th-century movement reforming the doctrine of the Anglican Church and the repercussions of this reform for the American Episco­pal Church. Rafał Marek takes up another topic connected with this religious side of American life, the issue of the Orthodox Church in the United States in the context of American church-state relations. Marta Majorek takes up the work of one of the best-known scholars and thinkers of anarchism, Robert Paul Wolff, living proof of the robust presence of the anarchist streak in the American psyche full of mistrust of state power. Beata Szyjka addresses the topic of the visa lottery in the United States, pla­cing it within the historical, legal and social context of American immigration law. The last article in the volume is an exception to the entirely Polish group of mainly young students of America publishing in this volume. It is written by one of the most distinguished American scholars of political philosophy, Catherine H. Zuckert of the University of Notre Dame. It is devoted to the work of Ralph Elli­son. As usual the American volume of Krakowskie Studia Międzynarodowe con­tains its Archive section. This time we publish an excerpt from a work by Richard John Neuhaus.