Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2008

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XI, 2008

Spis treści:

Krystyna Kamińska, Osiągnięcia i perspektywy badań nad prawem niemieckim w Polsce – rola Zygfryda Rymaszewskiego

Wacław Uruszczak, Species privilegium sunt due, unum generale, aliud speciale. Przywileje w dawnej Polsce

Wiesław Nowosad, Woźny sądowy chełmiński i generał woźny ziemski chełmiński w XVI w.

Izabela Lewandowska-Malec, Ratunek przed morowym powietrzem. Bezpieczeństwo obrad sejmowych i sejmikowych na przełomie XVI i XVII wieku

Maciej Mikuła, Z badań nad formą testamentu w statutach litewskich: testamenty ustne i pisemne

Anna Filipczak-Kocur, Cła litewskie 1630–1634 (Z dziejów skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego za podskarbiostwa Stefana Paca)

Zbigniew Głąb, Zbrodnia i kara – z dziejów przestępczości w małym mieście w XVII wieku (na przykładzie Lutomierska)

Marcin Głuszak, Zbiory Rezolucji Rady Nieustającej jako źródło prawa w Polsce w II połowie XVIII w.

Tomasz Kubicki, Księgi hipoteczne w prawie dziewiętnastowiecznego Królestwa Polskiego. Zasady konstrukcji – forma zewnętrzna i wewnętrzna

Justyna Bieda, Niemajątkowe postanowienia w testamentach publicznych sporządzanych przez notariuszy zgierskich w latach 1825–1875

Dorota Wiśniewska, Interpretacja pojęcia „wyprawa” na podstawie intercyz spisanych przez łódzkich notariuszy w latach 1841–1875

Andrzej Dziadzio, Ochrona konstytucyjności prawa w Europie XIX wieku. Idea i praktyka ustrojowa

Barbara Stoczewska, Projekt utworzenia w 1924 roku ukraińskiego uniwersytetu w Krakowie na tle sporów wokół ukraińskich dążeń do powstania własnej wszechnicy

Michał Pyziak, Rola Sądu Najwyższego II Rzeczypospolitej w rozstrzyganiu wątpliwości kompetencyjnych w byłym zaborze austriackim

Tomasz Łubiarz, Koncepcje województwa w Materiałach Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów w II Rzeczypospolitej (1928−1933)

Maciej Rakowski, Pojęcie odpowiedzialności władzy wykonawczej w polskim piśmiennictwie międzywojennym

Andrzej Wrzyszcz, Z badań nad ewakuacją organów resortu sprawiedliwości Generalnego Gubernatorstwa w latach 1944–1945

Andrzej Witkowski, Księgi handlowe, uproszczone i podatkowe jako dowód w postępowaniu podatkowych w latach 1946−1949


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XI
    (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008) Kamińska, Krystyna; Uruszczak, Wacław; Nowosad, Wiesław; Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Filipczak-Kocur, Anna; Głąb, Zbigniew; Głuszak, Marcin; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stoczewska, Barbara; Pyziak, Michał; Rakowski, Maciej; Wrzyszcz, Andrzej; Witkowski, Andrzej; Malec, Jerzy