Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2009

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XII, 2009

Spis treści:

Jan Adamus, Polska tradycja prawna. Próba rozważań milleniowych

Lena Fijałkowska, O przydatności mediewistyki prawniczej dla studiów nad historią prawa starożytnego Bliskiego Wschodu

Rafał Wojciechowski, Wyrokowanie w postępowaniu arbitrażowym według nauki procesu rzymsko-kanonicznego XIII–XIV wieku

Marian J. Ptak, Przywileje ziemskie Księstwa Oleśnickiego z lat 1475–1534

Aleksandra Kaczmarczyk, Aimone Cravetta w sprawie Antoniego Sburlatusa i Franciszka de Abiate

Józef Koredczuk, Legalna teoria dowodowa i jej wpływ na rozwój inkwizycyjnego procesu karnego

Zbigniew Głąb, Zbrodnia i kara – z dziejów przestępczości w małym mieście w XVII wieku (na przykładzie Lutomierska). Część II

Izabela Lewandowska-Malec, Sejmy rozerwane i zerwane w XVII stuleciu

Marcin Głuszak, Ordynacja w Radzie Nieustającej

Ewa Borkowska-Bagieńska, O świadomości prawnej szlachty w czasach stanisławowskich i potrzebie jej badania

Piotr Jurek, Komisje do ofiary wieczystej na powiększenie sił krajowych z 1789 r.

Tomasz Kubicki, Kilka uwag o tzw. zamieszkaniu obranym w świetle artykułu 27 prawa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z roku 1818

Grzegorz Smyk, Rosyjska literatura prawno-administracyjna w XIX i na początku XX w.

Anna Fermus-Bobowiec, Zasada samodzielności i samorządności w działalności towarzystw kredytowych miejskich w Królestwie Polskim na przykładzie Towarzystwa Kredytowego Miasta Lublina

Tomasz Kruszewski, Szkoły rolnicze w prowincji śląskiej w XIX i XX wieku

Jacek Przygodzki, Przyczynek do problematyki dekoncentracji w pracach komisji dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej

Waldemar Kozyra, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych wobec życia społeczno-politycznego w Polsce w latach 1922–1926

Tomasz Dolata, Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r., a inne regulacje z zakresu praw na dobrach niematerialnych

Tomasz Fedorszczak, Eliminacyjny zbieg przepisów w polskim prawie karnym

Andrzej Witkowski, Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju 1946 r.

Stanisław Rogowski, Nowelizacje konstytucji z 22 lipca 1952 r. w latach 1989–1991


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XII
    (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Adamus, Jan; Fijałkowska, Lena; Wojciechowski, Rafał; Ptak, Marian J.; Kaczmarczyk, Aleksandra; Koredczuk, Józef; Głąb, Zbigniew; Lewandowska-Malec, Izabela; Głuszak, Marcin; Borkowska-Bagieńska, Ewa; Jurek, Piotr; Kubicki, Tomasz; Smyk, Grzegorz; Fermus-Bobowiec, Anna; Kruszewski, Tomasz; Kozyra, Waldemar; Dolata, Tomasz; Fedorszczak, Tomasz; Witkowski, Andrzej; Rogowski, Stanisław; Malec, Jerzy