Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2022

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2022 (Wyzwania polityki bezpieczeństwa W świetle inwazji Rosji na Ukrainę)

Spis treści:

Tomasz Chłoń, Dokąd zmierza NATO? Sojusz Północnoatlantycki, Europa i Polska w świetle decyzji szczytu NATO w Madrycie 29–30 czerwca 2022 r.

Benoît d’Aboville, La crise ukrainienne et le rôle futur de la Pologne en Europe

Ferdinando Nelli Feroci, L’Italia sulla scena internazionale ai tempi del Governo Draghi

Ewa Suwara, Cyber operations and Article 42.7 of the Treaty on European Union

Rafał Czachor, Prawne aspekty konfliktu w Górskim Karabachu: stan obecny i perspektywy

Krzysztof Babij, Rafał Jaśkowski, Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej 2012–2022. Część I: Zarys ogólny


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2022 (Stosunki szczególne? Zbieżność francusko-polskich interesów od czasów Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce do wizyty Charles’a de Gaulle’a w 1967 roku)

Spis treści:

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Condamnées à s’allier. La Pologne et la France à la fin de la Grande Guerre et dans l’immédiat après-guerre (1917–1921)

Tomasz Schramm, La question polonaise au cours de la Grande Guerre et pendant la Conférence de la Paix – perspective française

Lech Maliszewski, Zasłużeni dla Francji, zasłużeni dla Polski. Francuscy oficerowie w polskich uczelniach wojskowych, czyli prowadzenie wojny na sposób francuski

Frédéric Guelton, L’engagement militaire français dans la guerre polono-bolchévique et le moment polonais dans la trajectoire de Charles de Gaulle

Frédéric Dessberg, La France, la Pologne et l’«esprit de Locarno» dans le projet de pacte oriental (1933–1934)

Isabelle Davion, L’alliance franco-polonaise et la montée des périls dans la seconde moitié des années 1930

Tomasz Orłowski, Waga dziedzictwa historii najnowszej w stosunkach francusko-polskich

Hervé Gaymard, Les convergences franco-polonaises de la Mission militaire française en Pologne à la visite de Charles de Gaulle en 1967

Maurice Vaïsse, Le voyage de De Gaulle en Pologne

Krzysztof Babij, Rafał Jaśkowski, Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej 2012–2022. Część II: Aktywność międzynarodowa samorządu na przykładzie Łodzi


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe 2022, nr 2 (XIX), Stosunki szczególne? Zbieżność francusko-polskich interesów od czasów Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce do wizyty Charles’a de Gaulle’a w 1967 roku
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Orłowski, Tomasz; Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata; Schramm, Tomasz; Maliszewski, Lech; Guelton, Frédéric; Dessberg, Frédéric; Davion, Isabelle; Gaymard, Hervé; Vaïsse, Maurice; Babij, Krzysztof; Jaśkowski, Rafał
  Z wprowadzenia: "Każda publikacja z zakresu stosunków międzynarodowych powstała w 2022 r. musiała się odnieść do najważniejszego wydarzenia, jakim była rosyjska agresja na Ukrainę. Wynik tej wojny nie jest jeszcze rozstrzygnięty, ale pozwala na jasną ocenę, jakie są prawdziwe cele polityki zagranicznej Rosji, która jest gotowa łamać prawo międzynarodowe i humanitarne, niszczyć porządek europejski, ale także własny wizerunek i zaufanie europejskich sąsiadów oraz partnerów. Przebieg działań wojennych wskazał także na dwa inne czynniki: jak ważna jest jedność narodu pod kierunkiem wiarygodnych przywódców oraz jak przesądzające jest sojusznicze wsparcie, które daje napadniętym odczuć, że nie zostali sami w obliczu agresora. Rola przyjęta przez Wołodymira Zełeńskiego czyni z niego przeciwieństwo odcinającego się od kontaktu z rzeczywistością Putina, a szerokie poparcie międzynarodowe dla Ukrainy jest dla Rosji największym zaskoczeniem."(...)
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe 2022, nr 1 (XIX), Wyzwania polityki bezpieczeństwa W świetle inwazji Rosji na Ukrainę
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Orłowski, Tomasz; Chłoń, Tomasz; d’Aboville, Benoît; Feroci, Ferdinando Nelli; Suwara, Ewa; Czachor, Rafał; Babij, Krzysztof; Jaśkowski, Rafał
  Z wprowadzenia: "Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” za rok 2022. Ten rok będzie zapamiętany w historii stosunków międzynarodowych jako przełomowy. Już dzisiaj dostrzega się, że jest i będzie wyznacznikiem głębokich zmian w polityce europejskiej. 24 lutego tego roku siły zbrojne Federacji Rosyjskiej napadły na Ukrainę, dokonując aktu niczym nieusprawiedliwionej agresji na suwerenne państwo. Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało tę agresję za pogwałcenie art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych jako normy bezwzględnie wiążącej (ius cogens). Co więcej, Federacja Rosyjska była jednym z trzech gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy, związana podpisanym 5 grudnia 1994 roku memorandum budapeszteńskim, którego pierwszy paragraf brzmi: „Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki potwierdzają swoje zobowiązanie wobec Ukrainy, zgodnie z zasadami Aktu Końcowego KBWE, do poszanowania niepodległości, suwerenności i istniejących granic Ukrainy”"(...)