Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2011

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XIV, 2011

Spis treści:

Krzysztof Goźdź-Roszkowski, Trwałość nadań panującego dla rycerzy w świetle statutu wielkopolskiego Kazimierza Wielkiego

Jan Tęgowski, Garść uwag o urzędnikach województwa wileńskiego XIV-XVIII wieku

Tadeusz Szulc, Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego w Rzeczpospolitej szlacheckiej

Anna Filipczak-Kocur, Finanse litewskie za podskarbiego Hieronima Kryszpina Kirszenszteina 1663-1676

Piotr Kitowski, Przy dobrym z łaski boskiej rozeznaniu... Ostatnia wola Agnieszki z Żukowskich Wądołowskiej z 1743 roku

Małgorzata Moras, Ordynacja karnoprocesowa Józefa II na tle przemian procesu inkwizycyjnego w monarchii habsburskiej w XVIII wieku

Marek Krzymkowski, Nadzwyczajne pełnomocnictwa dla Rady Ministrów w 1812 roku

Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Unieważnienie małżeństwa i jego skutki majątkowe w świetle prawa o małżeństwie z 1836 roku

Mateusz Mataniak, Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Z dziejów XIX-wiecznej administracji krakowskiej

Tomasz Kubicki, Urząd woźnego sądowego w XIX wieku na ziemiach polskich w postępowaniu hipotecznym w świetle akt hipotecznych brzezińskich

Joanna Machut-Kowalczyk, Ustalanie składu rady familijnej na podstawie Kodeksu Napoleona na obszarze działania łęczyckiego sądu pokoju

Dorota Malec, Szkic z dziejów adwokatury galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku

Grzegorz Smyk, Zasady wprowadzania i zakres obowiązywania rosyjskich źródeł prawa w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym

Adam Janusz Mielcarek, Węzłowe zagadnienia ustrojowe Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (1919-1920), w świetle aktów normatywnych

Waldemar Kozyra, Kazimierz Młodzianowski - pierwszy piłsudczykowski minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (15 V-2 X 1926 r.)

Karol Siemaszko, Przestępstwo rozpowszechniania fałszywych wiadomości, tzw. szeptanka (art. 22 małego kodeksu karnego), w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946-1950


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIV
    (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011) Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Tęgowski, Jan; Szulc, Tadeusz; Filipczak-Kocur, Anna; Kitowski, Piotr; Moras, Małgorzata; Krzymkowski, Marek; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Mataniak, Mateusz; Kubicki, Tomasz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Malec, Dorota; Smyk, Grzegorz; Mielcarek, Adam Janusz; Kozyra, Waldemar; Siemaszko, Karol; Malec, Jerzy