Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2009

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1-2, 2009

Spis treści:

Agata Tyburska, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa–wybrane aspekty w kontekście bezpieczeństwa europejskiego

Beata Molo, Niemcy wobec międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego: problem redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na początku XXI wieku

Marta Pomykała, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa wobec współczesnych zagrożeń

Jacek Lipski, Urszula Nalaskowska, Status Biura Ochrony Rządu – instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego

Andrzej Sęk, Bezpieczeństwo lokalne w systemie zarządzania kryzysowego wobec zagrożeń terrorystycznych na przykładzie powiatu ostrołęckiego. Wybrane zagadnienia

Piotr Bogdalski, Warunki efektywności szkolenia podstawowego w kontekście procesu kształtowania kadrowego potencjału Policji

Mariusz Ciarka, Polsko-słowackie patrole policji. Uwarunkowania prawne i praktyka na przykładzie województwa małopolskiego

Piotr Łuka, Danuta Micek, Służba prewencyjna – funkcjonowanie jednoosobowych służb patrolowych w jednostkach policji

Sylwester Karwowski, Wpływ technicznych środków pomiaru prędkości na poziom bezpieczeństwa na drogach (fragment raportu)

Krystian Marecik, Andrzej Głodziński, Paweł Krawiec, Etyka w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych

Anna Konik, Paweł Pomorski, Kryminogenność Ustawy o usługach detektywistycznych

Piotr Kosmaty, Kontrola rozmów telefonicznych jako czynność procesowa

Natalia Mirska, Podatność wiktymizacyjna a samoocena i optymizm


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3-4, 2009

Spis treści:

Jan Czaja, W cieniu Afganistanu. Kilka uwag o bezpieczeństwie Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku

Michał Jaworski, Ewolucja ugrupowań terrorystycznych

Kazimierz Kraj, Narodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumentem politycznego i militarnego zwalczania terroryzmu w Rosji

Grzegorz Ciechanowski, Polskie Kontyngenty Wojskowe pod flagą ONZ–zamknięty rozdział

Jerzy Stańczyk, Konceptualizacja kategorii bezpieczeństwa w perspektywie wzrostu znaczenia tożsamości kulturowych

Andrzej Żebrowski, Magdalena Mielus, Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i wiedzy w organizacji

Jarosław Plichta, Czynniki wpływające na zaufanie w transakcjach wymiennych w świetle teorii kosztów transakcyjnych

Andrzej Urban, Metody rozwiązywania problemów kryminalnych

Piotr Kosmaty, E-podsłuch. Zarys problematyki


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
  • Pozycja
    Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3-4, 2009
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Czaja, Jan; Jaworski, Michał; Kraj, Kazimierz; Ciechanowski, Grzegorz; Stańczyk, Jerzy; Żebrowski, Andrzej; Mielus, Magdalena; Plichta, Jarosław; Urban, Andrzej; Kosmaty, Piotr; Pepłoński, Andrzej; Służałek, Dominik; Докашенко, Віктор М.; Śliż, Małgorzata; Banach, Marian; Kraj, Kazimierz; Budzowski, Klemens
  • Pozycja
    Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 1-2, 2009
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009) Tyburska, Agata; Molo, Beata; Pomykała, Marta; Lipski, Jacek; Nalaskowska, Urszula; Sęk, Andrzej; Bogdalski, Piotr; Ciarka, Mariusz; Łuka, Piotr; Micek, Danuta; Karwowski, Sylwester; Marecik, Krystian; Głodziński, Andrzej; Krawiec, Paweł; Konik, Anna; Pomorski, Paweł; Kosmaty, Piotr; Mirska, Natalia; Aksamitowski, Andrzej; Kozak, Zygmunt; Kozak, Zygmunt; Stachnik, Paweł; Kraj, Kazimierz; Lasoń, Marcin; du Vall, Marta; Budzowski, Artur; Tobolczyk, Grzegorz; Budzowski, Klemens