Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2022

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2022 (Wyzwania polityki bezpieczeństwa W świetle inwazji Rosji na Ukrainę)

Spis treści:

Tomasz Chłoń, Dokąd zmierza NATO? Sojusz Północnoatlantycki, Europa i Polska w świetle decyzji szczytu NATO w Madrycie 29–30 czerwca 2022 r.

Benoît d’Aboville, La crise ukrainienne et le rôle futur de la Pologne en Europe

Ferdinando Nelli Feroci, L’Italia sulla scena internazionale ai tempi del Governo Draghi

Ewa Suwara, Cyber operations and Article 42.7 of the Treaty on European Union

Rafał Czachor, Prawne aspekty konfliktu w Górskim Karabachu: stan obecny i perspektywy

Krzysztof Babij, Rafał Jaśkowski, Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej 2012–2022. Część I: Zarys ogólny


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2022 (Stosunki szczególne? Zbieżność francusko-polskich interesów od czasów Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce do wizyty Charles’a de Gaulle’a w 1967 roku)

Spis treści:

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Condamnées à s’allier. La Pologne et la France à la fin de la Grande Guerre et dans l’immédiat après-guerre (1917–1921)

Tomasz Schramm, La question polonaise au cours de la Grande Guerre et pendant la Conférence de la Paix – perspective française

Lech Maliszewski, Zasłużeni dla Francji, zasłużeni dla Polski. Francuscy oficerowie w polskich uczelniach wojskowych, czyli prowadzenie wojny na sposób francuski

Frédéric Guelton, L’engagement militaire français dans la guerre polono-bolchévique et le moment polonais dans la trajectoire de Charles de Gaulle

Frédéric Dessberg, La France, la Pologne et l’«esprit de Locarno» dans le projet de pacte oriental (1933–1934)

Isabelle Davion, L’alliance franco-polonaise et la montée des périls dans la seconde moitié des années 1930

Tomasz Orłowski, Waga dziedzictwa historii najnowszej w stosunkach francusko-polskich

Hervé Gaymard, Les convergences franco-polonaises de la Mission militaire française en Pologne à la visite de Charles de Gaulle en 1967

Maurice Vaïsse, Le voyage de De Gaulle en Pologne

Krzysztof Babij, Rafał Jaśkowski, Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej 2012–2022. Część II: Aktywność międzynarodowa samorządu na przykładzie Łodzi


Przeglądaj