Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2013

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2013

Spis treści:

Marian Huczek, Kryzys przedsiębiorstwa a jakość zarządzania

Radosław Szymiczek, Badania poligraficzne w systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

Janusz Ziarko, Andrzej Skowroński, Usprawnianie zarządzania wiedzą o społecznych zagrożeniach w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa

Anna Piziak-Rapacz, Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym Polski a ekologia

Ewelina Kochanek, Zarys logistyki stanów kryzysowych

Jerzy Wróbel, Wybrane zagrożenia naturalne w rejonie Radomia-reagowanie i profilaktyka


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2013

Spis treści:

Andrzej Chodyński, Nauki o bezpieczeństwie a nauki o zarządzaniu - paradygmaty i tożsamość

Andrzej Sęk, Rola i postępowanie nauczyciela w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków funkcjonowania placówki szkolnej. Analiza problemu na przykładzie wybranych zdarzeń

Krystyna Cywa-Fetela, Wielopłaszczyznowość działań medialnych w kształtowaniu współczesnego oblicza bezpieczeństwa europejskiego

Mateusz Witański, Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych

Stanisław Woda, Military Service of Homosexuals in the American Army: A Scene of the Culture War


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2013

Spis treści:

Mariusz Parlicki, Bezpieczeństwo prawne obywateli w działalności Biur Porad Obywatelskich

Janusz Ziarko, Metoda badań w naukach o bezpieczeństwie na przykładzie badania bezpieczeństwa pracy

Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Sahelu

Krzysztof Dymura, Jarosław Woroń, Andrzej Skowroński, Leki a prowadzenie pojazdów

Bogumił Stęplewski, Foresight w logistyce bezpieczeństwa

Edit Elekes, Leadership, the Moving Spirit. The Theory of Management in Policing


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2013

Spis treści:

Zbigniew Grzywna, Zwalczanie współczesnych zagrożeń przy udziale Sił Zbrojnych RP

Jan Rajchel, Adam Rurak, Profesjonalne siły zbrojne w społeczeństwie XXI wieku

Przemysław Gwizd, Analiza danych w informatyce śledczej

Krzysztof Pasella, Problemy związane ze współczesną działalnością państwowych agencji wywiadowczych


Przeglądaj