Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2008

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1-2, 2008

Spis treści:

Janusz Ziarko, Paradygmaty i orientacje badawcze w nauce o bezpieczeństwie

Jarosław Piątek, Demokracja a wymiar współczesnej asymetrii militarnej

Jan Pilżys, Ważniejsze pojęcia i skróty związane z problematyką zarządzania kryzysowego

Mirosław Romanko, Zarządzanie kryzysowe w fazie przygotowania (część II)

Ján Buzalka, Bezpečnosť štátu a bezpečnostný systém

Danuta Gibas-Krzak, Rozwiązać „kosowski węzeł”

Joanna Danielewska, Amerykański system obrony przeciwrakietowej–cele, koncepcje, umiejscowienie

Momčilo Djordjević, The Concept of Corporate Social Responsibilities–the Impact on Practice

Tamara Milenkovic-Kerkovic, The Legal Structure of Offset Transactions–Impact on the National Security

Anatoly Stepanovych Demianchuk, Andriy Lyash, Guarantee of Safety of Persons Taking Part in Criminal Legal Proceedings in Ukraine

Kazimierz Kraj, Status i pozycja polityczna Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Joachim v. Wedel, Białoruś ofiarą ingerencji i wojny informacyjnej? Uwagi na temat stosowania pojęć prawa międzynarodowego

Iwona Gawron, Honorata Trzcińska, Aspekty kształtowania bezpiecznej przestrzeni na przykładzie wybranej gminy

Wiesław Szot, Miny jako problem bezpieczeństwa współczesnego świata

Andrzej Żebrowski, Konflikty zbrojne XXI wieku – próba prognozy

Waldemar Kozaczyński, Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego w Polsce

Janusz Ziarko, Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa

Małgorzata Nyc, Przestępstwa białych kołnierzyków jako zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3-4, 2008

Spis treści:

Janusz Ziarko, W poszukiwaniu modeli nauki o bezpieczeństwie

Tomasz R. Aleksandrowicz, Współczesne zagrożenia terrorystyczne: prawa człowieka między wolnością a bezpieczeństwem

Andrzej Aksamitowski, Fortyfikacje i linie bezpieczeństwa wzniesione przez Izrael po 1967 roku

Edit Elekes, With Applications for More Effective Cooperation Between the Police and Non-profit Organisations and Improvement of the Professional Achievements of the Police

Grzegorz Ciechanowski, Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych w Korei. Geneza, założenia i działalność

Kazimierz Kraj, Terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego i praw człowieka

Mirosława Skawińska, Prawa człowieka i ich ochrona gwarancją bezpieczeństwa europejskiego

Mirosław Wróblewski, Bezpieczeństwo międzynarodowe a prawa człowieka

Margareta Jakubowska, Ochrona informacji niejawnych. Wybrane zagadnienia

Łukasz Modzelewski, Narkobiznes kokainowy i heroinowy w Ameryce Łacińskiej w latach 2001–2007

Grzegorz Ciechanowski, Piotr Krawczuk, Geneza Wielonarodowego Korpusu Północ–Wschód

Andrzej Sęk, Wybrane zagadnienia postępowania z nieletnimi w placówkach oświatowych

Robert Śnitko, Bezpieczeństwo polityczne i ekonomiczne w procesie regionalnej integracji Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN

Andrzej Żebrowski, Walka informacyjna – przedsiębiorstwo – globalizacja

Wiesław Szot, Układy, porozumienia i reżimy w kształtowaniu światowego procesu rozbrojenia dla potrzeb bezpieczeństwa międzynarodowego

Adam Kwiatkowski, Studenci a rzeczywistość społeczno-polityczna kraju

Danuta Gibas-Krzak, Jugosłowiańska koncepcja federacji bałkańskiej jako paradygmat systemu bezpieczeństwa na Bałkanach (1943–1948)


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr specjalny, 2008

Spis treści:

Michał Otrębski, Apolityczność policji. Nakaz prawny czy zobowiązanie moralne władzy państwowej?

Andrzej Hańderek, Anna Ibek, Etyka policyjna w państwach europejskich

Michał Skorecki, Etyczne podstawy działania biegłych sądowych

Tadeusz Maciąg, Rola wartości moralnych w procesie resocjalizacji

Agnieszka Bąk, Bezpieczeństwo jako obowiązek moralny. Czy moralnym jest dać się okraść?

Józef Penc, Dylematy etyczne w postępowaniu menedżera

Stanisław Galata, Etyka a bezpieczeństwo

Jerzy Konieczny, O metodzie rozumowań w etyce bezpieczeństwa

Jan Widacki, Wolność a bezpieczeństwo. Zamiast podsumowania


Przeglądaj