Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2021

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXIV 2021 Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych

Spis treści:

Jan Widacki, Stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad w latach 30. XX wieku

Paweł Cichoń, Zmiany prawnoustrojowe w „napoleońskim” Krakowie w latach 1809–1815

Anna Kargol, Prawo i władza państwowa wobec wolnomularstwa w II RP. Wolnomularstwo w II RP wobec władzy państwowej i prawa

Jan Czaja, Umowy konkordatowe Polski ze Stolicą Apostolską w okresie do III rozbioru

Tomasz J. Kotliński, Pochówek w Galicji. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawne. Część II

Grzegorz M. Kowalski, Sprawy karne SS-manów z załogi KL Auschwitz przed sądami powszechnymi w Polsce w latach 1946–1955. Artykuł koncepcyjny

Marcin Głuszak, Uniwersały Rady Nieustającej z lat 1775–1788. Część III: Materie ekonomiczne

Adam Bojarski, Procedura nadania stopnia Pierwszego Marszałka Polski lub Marszałka Polski w XX wieku

Jerzy Malec, Main currents in views on the reorganisation of the apparatus of executive power in the eighteenth-century Polish-Lithuanian Commonwealth

Иван Иванников, Современные украинские историки о Судебной реформе 1864 года в Российской империи

Ewa Wiśniewska, The Perception of the Constitution of 3 May 1791 in the Contemporaneous American Press

Justyna Bieda, Testamentary Law in Congress Poland on the example of the files of the Zgierz notaries in the years 1826–1875

Michał Gałędek, „Urządzenie gmin i wójtów” w konstytucyjnym Królestwie Polskim. Część I: Przygotowania i fiasko pierwszego projektu z 1817 r.

Marian Małecki, Profesora Stanisława Grodziskiego pielgrzymka do historii prawa–szkic naukowego (i nie tylko) portretu

Przeglądaj