Statystyki dla eRIKA - Repozytorium Instytucjonalne KAAFM

Wyświetlenia ogółem

views
Czy sędziowie mają intuicję? : przyczynek do rozważań o sędziowskich mechanizmach decyzyjnych 168
Państwo i Społeczeństwo 2023, nr 1 Medycyna i zdrowie publiczne 104
Demograficzne problemy Unii Europejskiej 2000-2050 60
Odwołanie od decyzji konsula RP w sprawach wizowych – podstawy właściwości rzeczowej sądów administracyjnych na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego 60
D(EKO)TERAPIA® a rozwój emocjonalny dzieci szkolnych (Proekologiczna metoda pracy pedagoga w niepublicznej placówce Edukacyjny Handmade – Twórcza Przestrzeń Rozwoju i Terapii w Sosnowcu) 57
Centrum Integracji Społecznej w Odessie, miejsce spotkań lokalnej społeczności wraz z ośrodkiem opieki nad osobami starszymi i kaplicą ekumeniczną 46
European Polygraph 2023, Volume 17, Number 1 (57) 46
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 2 (LI) Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego 44
Przekształcenia struktur regionalnych 43
Ordering what cannot be done is not possible. The Legal Reasoning of Nūr al-Dīn al-Sālimī (1869–1914) 43