Statystyki dla Polygraph Verification Test

Wyświetlenia ogółem

views
Polygraph Verification Test 7

Wyświetlenia w miesiącu

views
December 2023 0
January 2024 0
February 2024 0
March 2024 0
April 2024 0
May 2024 3
June 2024 0

Pobrania

views
SHURANY_Polygraph_verification_test_2011.pdf 57

Wyświetlenia wg krajów

views
Ukraine 3

Wyświetlenia wg miast

views
Kharkiv 1
Kramatorsk 1
Zhytomyr 1