Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2012 : Szanse i wyzwania społeczne w okresie wychodzenia z kryzysu