Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1 (22), 2018